Jurásková předloží vládě program výzkumu a vývoje

Titulní obrázek

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková dnes předloží vládě resortní program výzkumu a vývoje do roku 2015. Vymezuje v něm podmínky pro vyhlášení veřejných soutěží tím, že stanoví požadavky na pracoviště uchazečů a výzkumné priority. ČTK to sdělil David Přinesdom z tiskového oddělení ministerstva…

„Materiál přináší zásadní změny ve způsobu poskytování účelové podpory a s tím úzce související hodnocení žádostí o její poskytnutí,“ uvedl.

Fakultní nemocnice a další výzkumné organizace jako Endokrinologický ústav, Ústav pro péči o matku a dítě nebo Institut klinické a experimentální medicíny budou nadále dostávat podporu ve výši 100 procent. Ostatní subjekty se statutem malých a středních podniků dostanou maximálně 80 procent.

Zjednoduší se a zkrátí lhůty potřebné pro vyhodnocení žádostí přijatých do soutěže. Po schválení resortního programu požádá ministerstvo Radu pro výzkum a vývoj o převedení finančních prostředků pro veřejnou soutěž vyhlašovanou na rok 2010.

Resortní program vychází z koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu, kterou vláda schválila před měsícem. Podle ní se zdravotnický výzkum zaměří na nemoci srdce a cév, rakovinu a další nemoci, které jsou častou příčinou úmrtí obyvatel ČR. Vyjde z aktuálního stavu populace a soustředí se i na zdravotní stav etnických menšin, seniorů a sociálně nejslabších skupin.

Koncepce podporuje uplatnění mladých vědců a lepší využití výsledků výzkumu v diagnostice, léčbě a prevenci nemocí.

Národní standardy odborné zdravotní péče nahradí dosud rozdílné přístupy a vytvoří předpoklady k přímému využití výzkumu při tvorbě standardů péče.

ČTK

Jurásková předloží vládě program výzkumu a vývoje
Ohodnoťte tento článek!