Jurásková překročila vyjednáváním o platech své pravomoci

Šéfka asociace sester Dana Jurásková v souvislosti s uzavřením memoranda čelí ostré kritice. Zdravotní sestry sdružené v odborovém svazu se shodují: na vyjednávání o mzdách nemá pravomoci, avizované požadavky na růst mezd jsou nedostatečné a růst kompetencí nejasný. O tom, proč se část nelékařů postavila proti vedení ČAS jsme hovořili s Ivou Řezníčkovou z řídící sekce nemocnic Odborového svazu zdravotnictví.

Odbory jsou přesvědčeny, že Jurásková překročila uzavřením memoranda své pravomoci. Proč?

Z podstaty asociace nevyplývá jednání o odmněňování, tyto pravomoci má odborový svaz a má je profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků. Neupíráme ČASu jednání o reformách, ale vadí nám zásah do sféry odměňování.

Jak samotné memorandum hodnotíte?

Podle mého názoru je to jen obecné memorandum, které nic konkrétního nezaručuje. A to, co tam má ČAS přislíbeno, tedy účast na jednání, mají ostatní subjekty garantováno zákonem. V této oblasti dohoda postavila ČAS na stejnou úroveň jako odbory. Nic víc v praktické rovině toto memorandum neznamená. My jsme paní Juráskovou informovali o našem nesouhlasu a ani zástupci odborů neprojevili zájem se na memorandu podílet. To je pro nás zbytečné gesto.

Kritizujete, že Jurásková překročila pravomoci při vyjednávání, proč jste tedy nezačali jednat o navyšování mezd sami?

My jsme ho ale zahájili! Tehdy, když se jednalo o platech lékařů v akci Děkujeme, odcházíme. Přímo na jednání pan ministr garantoval od roku 2012 navýšení mezd nelékařským pracovníkům. Dohodli jsme se, že konkrétnosti upřesníme později. To, co nyní následovalo ze strany paní Juráskové je spíše opakování toho stejného, co jsme podnikli my.

Navyšování mezd je přeci společným cílem, proč tedy ta kritika?

Nesouhlasíme tím, aby navýšení bylo podmíněno úspěšností reformy. A věta, že pokud reforma nebude úspěšná, tak nechceme nic, je pro nás naprosto nepřijatelná. My potřebujeme, aby se platové podmínky nelékařů přiblížily těm lékařským, aby se nůžky nadále neotvíraly. Jednoznačně trváme na tom, aby se od roku 2012 platy prostě zvýšily.

Jak hodnotíte celkovou náladu mezi sestrami?

Ti, kteří se o to zajímají více, často i nečlenové, se proti asociaci postavili. Profesní odborová unie se obrátila i na ministra, aby zdůraznila, že Jurásková nejedná za všechny nelékaře. Paní Jurásková dostala desítky odmítavých dopisů s nesouhlasem, ale ona reaguje tak, že si bude dělat co chce.

V memorandu se hovoří také o navyšování kompetencí, jaký je Váš názor na tento bod?

To se setkalo také s obrovským nesouhlasem. Sestry jsou vyděšené, protože žádný konkrétní návrh není k dispozici. Když napíšete asociaci, aby upřesnila, o jaké kompetence se jedná, žádnou odpověď nedostanete. Vadí nám tato šílená dezinformace, že jsou zveřejňovány informace, které nejsou ničím podložené. A nyní se sestřičky bojí a stále se na nás obracejí s tím, že nechtějí pracovat za lékaře.

Sestry již práci za lékaře dělají, jen za to nejsou ohodnocené. Hovoří se o tom, že by se měla hlavně tato práce „zlegalizovat“…

Ano, o tom jsme hovořili s panem ministrem. On na rozdíl od paní Juráskové nechce žádné dramatické navýšení kompetencí, ale právě úpravu v této oblasti. V tom problém nevidíme. To, co bylo prezentováno, že sestry budou uspávat pacienty za lékaře, to je nereálné a nikdo s tím nesouhlasí. Navýšení ale musí být plošné, nemůže být závislé na navýšení kompetencí, protože pak by se týkalo jen 5 procent zaměstnanců.

Ohodnoťte tento článek!