K dispozici je přehled péče za rok 2015

Klienti zdravotních pojišťoven mohou požádat o přehled vykázané péče a pomoci tak odhalit případné nesrovnalosti. Jak uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý, například VZP vystaví přehled na kterékoliv přepážce na počkání a služba je bezplatná.

U VZP letos klienti naposledy získají přehled péče za uplynulý rok pouze v papírové formě. Příští rok už budou mít možnost zkontrolovat si totéž on-line. Umožní jim to klientský portál Moje VZP, který pojišťovna v rámci zkvalitňování služeb spustí ve druhé polovině letošního roku.

„Jestliže pojištěnec zažádá o výpis z osobního účtu, je zdravotní pojišťovna povinna písemně mu poskytnout jedenkrát ročně údaje o službách uhrazených za něj v období posledních 12 měsíců. A to včetně zaplacených doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely,“ uvedl mluvčí Tichý a dodal, že si přehled vykázané péče ročně vyžádá kolem 110 tisíc klientů. Na nesrovnalosti následně upozorní pojišťovnu každý rok několik stovek klientů. Velká část se při následném prověřování ukáže jako administrativní nedopatření. Stačí, když se lékař přepíše například v jedné číslici v číselném kódu výkonu.

Pitva vykázána živému

Chybu může v některých případech způsobit i záměna číslic v rodném čísle – lékař pak sice vykáže správný výkon, ale špatnému klientovi. To byl i u VZP například případ ženy z Vysočiny, která ve svém přehledu péče našla vykázanou pitvu. Následně se ukázalo, že nemocnice skutečně provedla pitvu oběti dopravní nehody, ale vykázala ji špatné klientce.

Jak Tichý podotkl, upozornění na chybu ve vykazování je ale stále málo. Pojišťovna proto klientům vysvětluje, že se nemusí obávat negativní reakce ošetřujícího lékaře, protože pojišťovna provádí kontroly ve zdravotnických zařízeních běžně a na základě nejrůznějších podnětů v průběhu celého roku.

Šéfka revizních lékařů VZP v on-line chatu

VZP připravila pro své klienty on-line poradnu s ředitelkou Odboru kontroly a revize zdravotní péče MUDr. Zdeňkou Salcman Kučerovou. Vysvětlí jak zjistit, co za klienty lékaři naúčtovali pojišťovně, jak se v přehledu vykázané péče vyznat a co z něj lze vyčíst, jakou péči pojišťovna uhradí, za jakých podmínek hradí pojišťovna lázně a další témata úhrad péče ze zdravotního pojištění. Ředitelka Salcman Kučerová bude odpovídat on-line na www.vzp.cz ve středu 2. března od 10 do 11 hodin. Otázky můžete pokládat už 1. března od 10 hodin.

Ohodnoťte tento článek!