K elektronické dokumentaci se lékaři stavějí rozpačitě

…“To, co mají dnes lékaři zaznamenáno v počítačích, neplatí. Vše musí být uvedeno v kartě, kterou je třeba archivovat,“ sdělila MUDr. Zdenka Benčíková z Košťan. Podle MUDr. Oty Hamrlíka z Ústecké polikliniky je důvod archivování prozaický. „Především jsou karty potřebné k případným soudním sporům. Pokud by se musely tyto registry přepracovávat do elektronické podoby…

ÚSTECKÝ KRAJ – Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o péči a zdraví lidu, ve které se mimo jiné praví, že nemocnice i jednotliví lékaři budou moci vést svou zdravotní dokumentaci pacientů jen v elektronické podobě. Lékaři se však k tomuto ustanovení stavějí velice odlišně a zdrženlivě.

Doposud museli lékaři vést o každém svém pacientovi zdravotní kartu v papírové podobě. Někteří současně používali počítač, ve kterém měli vlastní databázi pacientů, která jim usnadňovala práci. Přesto museli současně zaznamenávat nálezy i do klasické karty.

„To, co mají dnes lékaři zaznamenáno v počítačích, neplatí. Vše musí být uvedeno v kartě, kterou je třeba archivovat,“ sdělila MUDr. Zdenka Benčíková z Košťan.

Podle MUDr. Oty Hamrlíka z Ústecké polikliniky je důvod archivování prozaický.

„Především jsou karty potřebné k případným soudním sporům. Pokud by se musely tyto registry přepracovávat do elektronické podoby, čemuž se asi do budoucna lékaři nevyhnou, způsobí to zejména starším lékařům značné potíže.“

Názory na novelu zákona se opravdu liší především v závislosti na věku lékaře. U starších zdravotníků, kteří dosud s počítačem nepracují, se můžeme většinou setkat se zamítavým postojem.

„Za tu dobu, co budu ještě vykonávat praxi, se určitě dokumentace nebude muset předělávat. Navíc mám k počítačům velice rezervovaný vztah, a proto bych raději zůstala u klasických karet,“ vyjádřila se MUDr. Jindřiška Houdková z Ústí nad Labem. Podobný názor má i MUDr. Benčíková.

„Na novelu mám názor spíše záporný. Je to dost naráz, hodně lékařů zatím počítač vůbec nevlastní. Až bude toto ustanovení platit delší dobu, zvykneme si a asi pocítíme i ulehčení práce,“ řekla.

Mladší lékaři, kteří mají zkušenosti s počítačem jistě tento způsob uvítají.

„Jsem určitě pro. Je to zjednodušení práce. Co se bezpečnosti týče, vždy záleží pouze na lidech,“ zmínil praktický lékař pro dospělé MUDr. Procházka z Nemocnice s poliklinikou v Teplicích.

Zdravotní dokumentaci pacientů budou moci vést lékaři v elektronické podobě za dodržení poměrně přísných pravidel. Zdravotní zařízení se například musí postarat o archivaci a o zabezpečení dokumentace před zásahy. Všechny samostatné části dokumentace budou muset být také opatřeny elektronickým podpisem.

Ani pacienti nemají na připravovaný zákon jednoznačný názor.

„Určitě to ulehčí lékařům práci. Je tady ale problém, že se budou moci data lépe zneužívat,“ podotkla studentka Jana Ježková. „Když to bude chtít někdo zneužít, zneužije i nynější systém,“ oponoval MUDr. Procházka.

V předloze se řeší i budoucnost zdravotních registrů, kde jsou například shromažďovány údaje o transplantacích. Zde je však situace zkomplikována novým zákonem o ochraně osobních údajů. Návrh zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Michael Sido, Ústecký deník, 17.5.2001

Ohodnoťte tento článek!