K nemocnicím musíme přistupovat odpovědně, říká zastupitel

Jihočeští radní dali zelenou transformaci nemocnic v majetku kraje. Sociální demokraté však s tímto návrhem nesouhlasí. Rozhovor s předsedou Klubu ČSSD v krajském zastupitelstvu Miroslavem Krejčou najdete v článku…

Rozhovor s předsedou Klubu ČSSD v krajském zastupitelstvu Miroslavem Krejčou

* Krajští radní dali zelenou transformaci jihočeských nemocnic v majetku kraje. Sociální demokraté však s tímto návrhem nesouhlasí. Proč?

Aby bylo možné k tomuto kroku přistoupit odpovědně a bez jakýchkoli ideologických či politických dogmat, je zapotřebí znát odpovědi na řadu základních otázek, které jasně vymezí, pro koho je tato případná transformace výhodná a pro koho ne.

Musíme ale také přesně vědět, jaké místo zaujímají v tomto řetězu občané coby plátci veřejného zdravotního pojištění, jaké pacienti jako klienti nemocnic, zaměstnanci zdravotnických zařízení a konečně jakou roli hraje samotný vlastník nemocnice. Jak ošetřit obavy, že v zájmu zisku bude část akcií při prvním problému prodána a dojde ke skutečné privatizaci? To je jen zlomek z dlouhé řady otázek.

* Co považujete za zásadní chybu, kvůli níž není výhodné nemocnice transformovat?

Největším nedostatkem je určité legislativní vakuum. Máme sice zákonem garantovanou zdravotní péči, ale nemáme stabilizovanou síť zdravotnických zařízení, která ji budou poskytovat, a nemáme definované podmínky jejího poskytování prostřednictvím těchto nemocnic.

Na druhou stranu je však při řešení tohoto problému zapotřebí vnímat i to, že kraje se od převzetí nemocnic musely vypořádat s okolnostmi, na jejichž vzniku neměly pražádný podíl. Například zdravotnická zařízení byla převáděna s nesanovanými dluhy, což způsobilo řadu problémů.

Chybou v této době také bylo, že převod nebyl ošetřen omezujícími podmínkami, které by jasně vymezily, co lze s nemocnicemi činit a co již ne. To ale neznamená, že dál budeme postupovat ukvapeně a s rizikem vzniku dalších chyb.

* Jaké řešení navrhujete při diskusi o dalším osudu nemocnic?

Politická reprezentace, která bude o dalším osudu nemocnic rozhodovat, nesmí prosazovat silová řešení ani vůči sobě navzájem dle politické příslušnosti, ani vůči veřejnosti stojící mimo přímé rozhodování. Musí sama iniciovat co nejširší diskusi a samozřejmě se jí i aktivně zúčastnit. Ti, kteří budou rozhodovat, si musí uvědomit, že každý z nich se dříve či později stane klientem některé z těchto nemocnic.

Právo

Ohodnoťte tento článek!