Kadeřábkův den v příbramské nemocnici

Ilustrační foto; konference

10 let JIP interních oborů a 5 let Iktového centra příbramské nemocnice, to jsou dvě výročí pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou závažných akutních či život ohrožujících stavů. Při jejich příležitosti se 8. června na letošním 7. ročníku Kadeřábkova dne v Oblastní nemocnici Příbram sešli kardiologové, neurologové, ale také intenzivisté či výživoví specialisté.

Prestižní celodenní odborný seminář, který již tradičně pořádá jednotka intenzivní péče interních oborů příbramské nemocnice, každým rokem přiláká na dvě stovky účastníků z řad lékařů, sester i dalšího zdravotnického personálu nejen z příbramské nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení. Pozvání k přednáškám letos přijali odborníci z pražských pracovišť Nemocnice Na Homolce, VFN, IKEM či FN Motol a FN Královské Vinohrady.

Nabitý program se ve 4 tematických blocích zabýval problematikou srdeční zástavy, srdečního selhání a poruch srdečního rytmu, problematikou cévní mozkové příhody (CMP) z příčiny nedokrevnosti (ischemie) mozkových tepen, problematikou výživy u kriticky nemocných pacientů a dalšími aspekty poskytování intenzívní péče.

Přednášející tvořili špičkoví odborníci ve svých oborech – v kardiologii doc. MUDr. Vojtěch Melenovský z IKEM, doc. MUDr. Jan Bělohlávek z VFN či MUDr. Martin Janotka z Nemocnice Na Homolce, v léčbě mozkových cévních nemocí MUDr. Jiří Neumann z nemocnice v Chomutově a MUDr. Martin Kovář či MUDr. Ladislava Janoušková z Nemocnice Na Homolce. Čestnou přednášku „Současnost a perspektivy intenzívní medicíny“ uvedl nestor českých anesteziologů a intenzivistů prof. MUDr. Karel Cvachovec z FN Motol. Odborníci příbramské nemocnice se v této společnosti rozhodně neztratili a svědčily o tom nejen jejich přednášky, ale i zájem publika.

„Těší nás, že k renomovaným lékařům se řadí i odborníci z naší nemocnice, především primář neurologického oddělení MUDr. Jaroslav Korsa a vedoucí lékař interní JIP MUDr. Martin Polák,“ říká ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. „Naše Iktové centrum s péčí o pacienty s cévní mozkovou příhodou i interní JIP v oblasti péče o pacienty s ohrožujícím onemocněním srdce a cév se mohou bez uzardění řadit k tomu nejlepšímu, co současná medicína nabízí.“

Letos již potřetí předal ředitel nemocnice v průběhu semináře čestné medaile Františka Kadeřábka lékařům příbramské nemocnice, jejichž laureáty byli emeritní primář interního oddělení ZÚNZ MUDr. Ondřej Jeřábek, emeritní primář chirurgie MUDr. Vladimír Horák, emeritní primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jan Šantora, emeritní primář rehabilitačního oddělení MUDr. Josef Prágr a první staniční sestra nové JIP interních oborů Štěpánka Černá.

„Tradici Kadeřábkových dnů jsme obnovili před 8 lety na počest doktora Františka Kadeřábka, lékaře a prvního primáře interního oddělení v příbramské nemocnici,“ komentuje ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje: „Doktor Kadeřábek stál u zrodu první interní jednotky intenzivní péče v nemocnicích okresního typu a byl velmi uznávanou osobností jak mezi lékaři, tak mezi pacienty. Medailí jsou proto na jeho památku oceňováni lékaři příbramské nemocnice, kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice.“

Ohodnoťte tento článek!