Kam až dospěje reorganizace nemocnic?

K reorganizaci nemocniční péče má v dohledné době dojít v okrese Karviná. Okresní zdravotní rada Svatopluk Němeček v této souvislosti hovoří o optimalizaci a konkurenceschopnosti nemocnic na Karvinsku v rámci Moravskoslezského kraje. Po dlouhých diskusích zdravotníků, pojišťoven, a také státních úřadů…

KARVINSKO – se reorganizace nejvíce zřejmě dotkne dnešní nemocnice s poliklinikou a Léčebny dlouhodobě nemocných v hornickém městě Orlová. Nemocnici podle mínění zainteresovaných chybějí některé základní obory, což by v budoucnu snad i ohrozilo její postavení v poskytování akutní péče. „Toto zdravotnické zařízení bude proto sloučeno s nemocnicí v Karviné-Ráji, nebude to však fúze v pravém slova smyslu,“ vyjádřil se k problému přednosta Okresního úřadu v Karviné Karol Siwek. „Smyslem optimalizace nemocnic je vytvořit na Karvinsku taková zdravotní zařízení s lůžkovou péčí, která budou v rámci kraje zcela konkurenceschopná,“ říká zdravotní rada okresu Němeček. Jedinou nemocnicí v okrese, která takovou komplexní péči nyní nabízí, je jen nemocnice v Havířově, která však podle jeho vyjádření potřebuje určitou modernizaci. Reorganizací zdravotnické péče se však obvykle obávají sami pacienti. Nedostatek financí na zdravotnictví v posledních letech už totiž přinutil dvě města – Bohumín a Český Těšín – aby převzala starost o tato zdravotnická zařízení od státu na svá bedra. V Českém Těšíně to před několika lety byla otázka přežití zdejší nemocnice, která byla dlouhodobě zanedbána a někdejší přednosta Okresního úřadu v Karviné Jan Weber – sám občan Českého Těšína a neuvěřitelný politický cestovatel – dokonce protežoval z titulu své úřednické funkce její zánik. Proti takovému řešení se tehdy postavilo město v jednom šiku se zdejšími lékaři, takže jen díky tomu nemocnice „přežila“ až do dneška. Její provoz však každoročně zatěžuje městský rozpočet deseti až patnácti milióny korun, takže v současné době radnice spolu s vedením nemocnice uvažují o její provozní privatizaci. „Nerad slýchávám slova o takzvané konkurenceschopnosti. Konkurenci v případě zdravotnictví považuji za jev, který většinou pacientovi neprospívá,“ řekl nám nedávno ředitel českotěšínské nemocnice Tomáš Nykel. Avšak připustil, že v případě malých nemocnic může právě privatizace zajistit jejich další životaschopnost. Starosta Českého Těšína Jindřich Sznapka se v souvislosti s tím obává, že po volbách v příštím roce, kdy se nepochybně změní složení zastupitelstva, by se úvahy o případném zrušení zdejší nemocnice mohly stát opět aktuální. „To nechceme připustit,“ zdůraznil starosta. Nykel pak předpokládá, že vhodný privatizační projekt, jímž by nemocnice získala některý z lukrativních medicínských oborů, by tato zařízení mohl specializovat tak, aby nemuselo být závislé na finančním rozpočtu města a mohlo si samo vydělat na zachování dosavadního profilu při poskytování akutní péče. Podle některých vyjádření by spojení nemocnic v Karviné a v Orlové, mělo mít podobný ekonomický efekt. V současné době na Karvinsku působí šest nemocnic, z nichž dvě vlastní města, jedna je soukromá (Hornická nemocnice v Karviné) a tři jsou státní. Karvinská se již dokonce vzdala svého chirurgického i anesteziologického oddělení ve prospěch Hornické nemocnice. Podle okresního zdravotního rady Němečka tak otazník visí nad tím, jaký směr si vyberou městské nemocnice v Českém Těšíně a Bohumíně. Neobává se přitom, že by zde vznikly do budoucna duplicitní obory. Českotěšínská radnice v posledních letech investovala do své nemocnice desítky miliónů korun. Naposledy zakoupila špičkové digitální rentgenologické pracoviště, v nedávné době zrekonstruovala operační sály chirurgického oddělení, které má velmi dobrou pověst přesahující rámec Karvinska. Porodnicko-gynekologické oddělení zde vyhledávají tradičně rodičky i z okolí Ostravy či okresu Frýdek-Místek. Kam až však dospěje reorganizace nemocnic, jež je procesem vynucovaným finančními důvody, na to se nejvíc ptají nemocní lidé.

KAREL ŠLAPOTA, Haló noviny, 5.9.2001

Ohodnoťte tento článek!