Kanceláři ombudsmana se nelíbí povinnost pitvat zemřelé děti

Zástupcům kanceláře veřejného ochránce práv se nelíbí vyhláška z 80. let, která dosud nařizuje v případě zemřelých dětí vždy provést pitvu. „Děje se tak i v případě, kdy je příčina smrti dítěte zcela zřejmá,“ řekla Zuzana Benešová z kanceláře ombudsmana na veřejné diskuzi na téma rodiče a děti v nemocnici…

Ředitel nemocnice Jan Burian však nařízení hájil.

„Ve všech případech je nutné upřesnit diagnózu,“ řekl Burian. Podle něj je díky takovému postupu možné přijmout opatření pro další podobné případy. Navíc musí být celý léčebný proces až do konce podrobně zdokumentován pro případné stížnosti, dodal.

Podle Benešové je ale pitva pro mnohé rodiče velmi stresující. Kancelář již v této souvislosti obdržela několik podnětů. Individuální podněty občanů týkající se zdravotní péče v nemocnicích ale nespadají do její působnosti.

Zasáhnout může pouze v případě, kdy se nespokojení lidé obrátí se stížností na zřizovatele, ale ten ji řádně nevyřídí. Od začátku roku může nově šetřit, zda jsou dodržována práva klientů ve zdravotnických zařízeních.

Jiří Královec z nadačního fondu Klíček je přesvědčen, že o pitvě by měla rozhodovat rodina dítěte.

„Z praxe máme zkušenosti, že někteří pracovníci nemocnic jsou ochotni vzít na sebe zodpovědnost a na žádost rodičů pitvu neprovést,“ řekl Královec. Z porušení povinnosti jim podle něj žádná sankce nehrozí.

Diskusi zorganizovaly jihomoravské matky, které jsou nespokojeny s přístupem Fakultní nemocnice Brno k rodičům. Jejich výhrady se ale netýkaly přímo problému s pitvou zemřelých dětí, ale zejména možnosti doprovázet děti při hospitalizaci.

ČTK

Kanceláři ombudsmana se nelíbí povinnost pitvat zemřelé děti
Ohodnoťte tento článek!