Kandidát opozice v ČLK Stránský odstoupil z voleb

Kandidát opozice v České lékařské komoře na funkci viceprezidenta Martin Jan Stránský odstoupil na dnešním mimořádném sjezdu stavovské organizace lékařů z voleb. Delegátům řekl, že s prezidentem Milanem Kubkem je kvůli jeho „totalitním praktikám“ spolupráce nemožná…

Praha –

Stránský opustil spolu s částí svých příznivců sjezdové jednání. Novinářům řekl, že k odstoupení se rozhodl až dnes v průběhu sjezdu, když se seznámil s volebními materiály ostatních dvou kandidátů. Byly podle něj redigovány Kubkem a byly prý mířeny proti němu. Podle Stránského si takovou kampaň v demokratické zemi prezident komory nemůže dovolit.

„Nemám v této komoře co dělat,“ prohlásil. Doporučil členům, aby zvážili setrvání v komoře a placení příspěvků a obrátili se na Ústavní soud kvůli zrušení povinného členství.

ČTK

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Bohumír Šimek

Martin Jan Stráský mne zklamal. Očekával jsem od něho, že bude mít víc odvahy k boji, a že se ČLK stabilizuje na stavovské úrovni. Asi nebyl ten pravý kandidát. Ve zdravotnickém systému postaveném na hlavu není nepovinné členství vhodné. Doufám jen, že ČLK nebude brzdou stabilizace našeho zdravotnictví. Politikům chybí vize do budoucna, nám chybí vize a plácáme se od zdi ke zdi.

sajdl

Dr.Stránský v první žadě nemá co dělat ve vedení komory. Jeho názory jsou mylné až zcestné a jeho militantní styl ukřivděného vševěda není v kolektivním rozhodování ČLK snesitelný. Ať si dál autokraticky vládne své poliklinice.

MUDr. Pavel Šíp

To je v pořádku, že odstoupil. Jeho koncepce uveřejněná v Tempusu připomínala trochu slabší středoškolské slohové cvičení.

Milan Rytíř

Jsem delegát sjezdu. V lednu dr.Stránský nezvítězil ve volbě na místo prezidenta. Přesto nezatrpkl a kandidoval znovu na místo viceprezidenta. Delegátům sjezdu byly předloženy 2 materiály – jeden podepsaný dr.Kubkem – současným prezidentem ČLK, druhý dr.Machem – právníkem ČLK. Oba byly ostře zaměřené proti programu dr.Stránského a urážející jeho osobu. Oba tyto pány donutil k ubohému činu strach, protože dr.Stránský už jednou svým programem přesvědčil polovinu delegátů! Kdo by asi pokračoval v kandidatuře za takové situace? Na rozdíl od jiných má dr.Stránský i hrdost.

Milan Rytíř

Na sjezdu plném lží a polopravd jsem si navíc připadal jako v odborové centrále – řada návrhů do usnesení se týkala jen mezd, více peněz do zdravotnictví (zcela bez pravidel a ekonom.výsledků), odmítnutí „nepřátelské“ platformy těch, s kterými Komora nejedná – téměř polovina všech lékařů. Kraje při volbě představenstva ukázaly svou vůli. Hlasováním se také smetl zákon o lékařských oborech – jejich počet se má sjednotit s evropskými, ale nikdo ani nevěděl o které se jedná. Zkrátka nemyslící dav. Nebo plánovaný záměr? Styděl jsem se.

Marcela

Prezentace kolegů Hermana a Hanuše byly zcela vyčerpávající a každý z delegátů si mohl udělat velmi rychle představu o tom, jak to tito pánové myslí s komorou, resp. s jejími členy.

Naproti tomu prezentace Dr. Stránského byla prázdná, suchá, plná urážek těch, kteří doposud pro ČLK dělali maximum. Zřejmě jako reakce na to, že do složky pro kandidáty byly přiloženy písemné materiály z dílny Dr. Stránského, což se mu zjevně nelíbilo. Nicméně – když někdo podává podivná stanoviska a žaloby na instituci, ve které chce vládnout, není asi někde něco v pořádku…

V závěru svého projevu byl již patrný nesouhlas většiny auditoria s tímto představením, což mu dali patřičně najevo cinkáním a šumem. Dr. Stránský nevydržel a z boje utekl dříve, než zazněly první výstřely.

A Dr. Rytíř, ať raději nekomentuje, protože jeho štěku před mikrofonem nikdo z inteligentních přítomných neporozumněl. Za posledně 2 jmenované a i za ty, kteří neví, co je slušnost a demokracie, se stydím! Naopak smekám před Dr. Kubkem a děkuji za všechny moudré kolegy, že sjezd tak bravurně zvládl!

Sajdl

K p.Rytířovi: Já sice na sjezdu nebyl, ale tvrdit, že byl odborářský mi přijde směšné..vždyť v současné době jsou komorou hájeni zejména soukromí lékaři (neříkám, že je to špatně) a do platů lékařů nemá komora příliš co mluvit. „Odborářská komora“, že by nové klišé věčných nespokojenců?

.. A peníze pro zdravotnictví vám připadají nedůležité?? Vyhovuje vám stav, kdy

poskytujeme západní medicínu za české peníze a to na úkor ohodnocení zdravotníků? Opravdu nechápu. .. Komora má podle vás podporovat „efektivní“ zdravotnická zařízení? Je snad hospodaření mírou kvality péče?

Preferovat ty, kteří „stíhají“ 20 pacientů za hodinu? Jistě budou velmi efektivní. Jejich přehmaty se pak ale musí DRAZE napravovat – ovšemže v nějakých ekonomicky „neefektivních“ zařízeních… A na to, jak se „efektivní“ krajská zařízení v Plzeňském kraji dokázala zbavovat nákladných pacientů na úkor FN jste zapoměl? Asi to nebude tak jednoduché, že. .. Mimochodem-už jste někdy viděl dav myslet? Já ne.

Myslí jen jednotliví lidé a to více či méně. A jestli vám vadí, že nikdo na sjezdu nevěděl, které jsou evropské obory, tak nepřímo přiznáváte, že jste to nevěděl ani vy. Pojmenoval jste i sám sebe.Ohodnoťte tento článek!