Kapacita spinální jednotky: nedostačující

Deset let od svého vzniku zůstává brněnská spinální jednotka Úrazové nemocnice v Brně jediným specializovaným pracovištěm pro Českou republiku k léčbě úrazů páteře a především míchy. Jejích osmnáct lůžek je však…

Brno – podle odborníků zcela nedostačujících. “ V rámci republiky by jich bylo potřeba kolem stovky, “ uvedl vedoucí lékař brněnské spinální jednotky Peter Wendsche v rámci sympozia konaného u příležitosti desátých narozenin brněnského pracoviště. To také již v roce 1993 vypracovalo pro ministerstvo zdravotnictví Spinální program, který shrnuje nutná opatření k zabezpečení ucelené péče o nemocné s poraněním míchy. “ Doporučujeme rozšířit síť spinálních jednotek na čtyři, které by měly fungovat kromě Brna v Praze, Liberci a Ostravě. Přestože každá nová vláda byla o této problematice informována, nová pracoviště ještě nevznikla, “ podotkl Wendsche. Oprávněnost návrhu přitom potvrzují i úspěchy, kterých brněnská spinální jednotka dosahuje. “ Pacienti, kteří přicházejí do rehabilitačních ústavů ze spinální jednotky, jsou výrazně lépe připraveni a rehabilitace tak bývá mnohem úspěšnější. Už na spinální jednotce se jim totiž dostává maximálně odborné péče včetně speciálních druhů rehabilitačních cvičení, “ upozornila Alena Kábrtová, ředitelka Centra Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po úraze míchy. Chirurgické ošetření je totiž jen jeden z prvků ucelené ošetřovatelskorehabilitační péče. “ Definitivní poškození míchy neumějí léčit nikde na světě. Snahou lékařů proto je zabránit následným škodám, které vznikají při úrazu míchy velmi rychle. Zanedbání v akutní fázi bezprostředně po úraze vede totiž k trvalým následkům. A náprava je pak dražší než prevence hrozících komplikací, “ soudí Wendsche. Poranění míchy vede k porušení funkcí celého těla; čím výše je pacient poraněn, tím rozsáhlejší je ochrnutí. Výpadkem autonomního nervového systému dojde rovněž k poškození vnitřních orgánů. Důležité je proto dbát na urologickou a ergoterapeutickou péči i na sexuologickou poradenskou službu.

Podle statistiky ošetřili lékaři za loňský rok 335 úrazů s postižením míchy, z toho 175 vážných. Na brněnské spinální jednotce bylo hospitalizováno asi šedesát pacientů. Nejčastějšími příčinami úrazů míchy jsou dopravní nehody, v poslední době přibývá také zraněných vyznavačů extrémních sportů a cyklistů.

Jiřina Veselá, Rovnost, 20.4.2002

Ohodnoťte tento článek!