Karlovarská krajská nemocnice dostala od ÚOHS pokutu 300 000 Kč

ÚOHS

Společnost Karlovarská krajská nemocnice dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 300 000 korun. Na dodávky přístrojů a zdravotnického materiálu nevypisovala tendry. Chyby se týkaly několika veřejných zakázek, řekl ČTK předseda ÚOHS Petr Rafaj. Rozhodnutí antimonopolního úřadu je pravomocné, nemocnice se proti němu neodvolala.

Karlovarská krajská nemocnice, která spravuje nemocnice v Karlových Varech a Chebu, uzavřela například v roce 2006 se společností PURO-KLIMA tři kupní smlouvy na anesteziologické přístroje a monitory za více než pět milionů korun. Podle ÚOHS měla nemocnice vypsat soutěž, protože šlo o podlimitní veřejnou zakázku.

O rok později společnost pořídila zdravotnické přístroje a zařízení od společnosti Siemens, které vyúčtovala na základě pěti faktur v celkové výši 2,89 milionu korun bez DPH. „I v tomto případě zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení ceny pod finanční limit stanovený zákonem. Jednalo se opět o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která měla být zadána v některém ze zadávacích řízení stanovených zákonem,“ uvedl Rafaj.

Nemocnice dál nakupovala v roce 2007 zdravotnický materiál od několika společností. „Žádná z dodávek přitom neproběhla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,“ uvedl Rafaj.

Celkem nákup zdravotnického materiálu stál 90 milionů korun. Šlo o dodávky zajišťující provoz nemocnice, jejichž nutnost bylo podle ÚOHS možné předpokládat. „I v tomto případě úřad dospěl k závěru, že zadavatel porušil zákaz dělení veřejné zakázky. Tentokrát se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku,“ dodal Rafaj.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!