Karlovarská krajská nemocnice skončila loni v mírném zisku

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) skončila rok 2015 kladným hospodářským výsledkem ve výši několika set tisíc korun. Vyplývá to z neauditovaných výsledků společnosti. ČTK o tom informoval náměstek hejtmana Jakub Pánik (ČSSD).

Kladné hospodaření mají krajské nemocnice v Karlových Varech a Chebu druhý rok po sobě, předtím byly dlouhodobě ve ztrátě.

„Kladný hospodářský výsledek má pro nemocnici a její zaměstnance obrovský morální význam, protože nemocnice skončila v kladných číslech už podruhé za sebou, po letech milionových ztrát. Je to pro nás zároveň potvrzení toho, že nový management nemocnice zvolil správnou cestu,“ uvedl Pánik.

Podle ekonomického ředitele KKN Davida Bracháčka se na výsledku podílely především vnitřní úspory. „Šlo například o zprůhlednění a zefektivnění výběrových řízení, redukci režijní administrativy nebo efektivnější nakládání se zdravotnickým i nezdravotnickým materiálem,“ uvedl Bracháček.

Kladného hospodářského výsledku krajské nemocnice dosáhly i přes klesající dotace z kraje v rámci objednávky veřejné služby. Ta se týká chodu některých pro obyvatele regionu klíčových, nicméně z principu ekonomicky ztrátových pracovišť nemocnice, jako je například lůžkové infekční oddělení. Meziročně se tato objednávka snížila téměř o dva miliony korun a s jejím dalším poklesem se počítá i v roce 2016.

Provozní náklady nemocnice by se měly snižovat i letos. „Přispějí k tomu investice, které se v karlovarské i chebské části KKN realizovaly právě v roce 2015. Jde například o projekt centralizace lékařské péče. Díky němu mohli zdravotníci v Karlových Varech opustit funkčně i energeticky zcela nevyhovující budovy z počátku 20. století. A stejně tak by mělo přinést úsporu nákladů například částečné zateplení budovy porodnice v Chebu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel (ČSSD).

Mezi hlavní úkoly pro rok 2016 pak patří především ekonomické řízení lékové politiky a maximalizace výnosů vlastních lékáren. „V tomto směru ještě vidíme značné rezervy a možnosti vytvoření dalších finančních prostředků využitelných pro navyšování mezd zaměstnanců Karlovarské krajské nemocnice. Proto jsem požádal ekonomického ředitele, aby se nemocnice zaměřila i tímto směrem,“ uvedl Pánik.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. zastřešuje nemocnice v Chebu a Karlových Varech. Má 1200 zaměstnanců. V roce 2015 KKN ošetřila téměř 37.000 hospitalizovaných a více než 720.000 ambulantních pacientů.

Ohodnoťte tento článek!