Karlovarské nemocnici chybí sestry

Ani náborový příspěvek 50 000 korun nepomáhá a Karlovarské krajské nemocnici stále chybí asi 100 zdravotních sester. To, že o tohle povolání není zájem, hejtmanství přičítá náročnému vzdělávacímu systému.

V současné době je to tak, že pokud člověk vystuduje čtyřletou střední zdravotnickou školu s maturitou, může sice pracovat v nemocnici, ale pouze na pozici zdravotnický asistent. Ten ale nemůže pracovat samostatně, pouze pod dozorem všeobecné sestry. Tou je možné se stát až po dalším tříletém studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. A existuje také navazující magisterské vzdělání v oboru.

Karlovarský kraj by chtěl, aby došlo ke zjednodušení celého systému. Navrhuje zkrátit studium o 2 roky, tedy ze 7 na 5 let. K získání odbornosti by praktickým sestrám stačila maturita na střední zdravotnické škole a roční výuka zaměřená na praxi. Novelu, která by měla upravit vzdělávání zdravotních sester, teď tvoří ministerstvo zdravotnictví. A náměstka ministra Josefa Vymazala teď vítám v našem vysílání. Dobrý večer do sněmovny.

Josef VYMAZAL, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: Ten návrh Karlovarského kraje, tedy 4 roky studia plus rok praxe, bude ho vaše novela reflektovat?

Josef VYMAZAL, náměstek ministra zdravotnictví: Podívejte se, takhle, to není jenom návrh Karlovarského kraje. Já bych chtěl říci, že my jsme úplně na začátku s celou situací velmi mapovali a především s panem poslancem Kasalem a paní poslankyní Pastuchovou z ANO jsme objeli víceméně všechny kraje a hovořili jsme s řediteli nemocnic a máme na tohle to velice, máme na tohlencto určitý názor, jak celou situaci zjednošit, takže nejedná se pouze o návrh Karlovarského kraje.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: S jakým návrhem tedy přicházíte vy, jakožto ministerstvo zdravotnictví? Ptám se tedy na to, jak ten systém efektivně upravit?

Josef VYMAZAL, náměstek ministra zdravotnictví: V současné době tvoříme novelu zákona 96 o nelékařských povoláních a mohu říct, že v těchto dnech se vytváří právě ten úplně konkrétní model, ale ještě nelze říci v tuto chvíli, jakým konkrétním nebo kam přesně půjdeme, ale mohu říct, že v žádném případě nepůjde o zkomplikování celého procesu. Naopak o jeho zjednodušení.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: Dobře, a tak v čem to bude jednodušší, v čem to bude efektivnější oproti návrhu ostatních krajů?

Josef VYMAZAL, náměstek ministra zdravotnictví: Nejsou návrhy ostatních krajů. Já bych chtěl říci, že to, ten návrh toho Karlovarského kraje vychází z určitého připomínkového řízení a toto je návrh, bych řekl, v tyto dny dovytváříme společný návrh zdravotního výboru a ministerstva zdravotnictví, takže já bych chtěl říci, že tady nejde o nějaký explicitní jasný návrh, který by vycházel pouze z Karlovarského kraje.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: Dobrá, počkáme si na něj. Ještě jedna věc. Slibujete si od novely, že skutečně pak přiláká víc sester do nemocnic? Není problém přece jen v něčem jiném? Třeba v jejich nízkém finančním ohodnocení?

Josef VYMAZAL, náměstek ministra zdravotnictví: Bohužel není na to v tuto chvíli čas o tom do detailu hovořit, ale ten problém je daleko širší. Zdravotní sestry chybí nejenom v karlovarském kraji, ale v celé České republice a nejenom v celé České republice, ale v celé Evropské unii, takže se jedná o daleko širší a závažnější problém, než pouze problém Karlovarského kraje.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka: Díky za rozhovor. Na shledanou.

Josef VYMAZAL, náměstek ministra zdravotnictví: Díky, na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!