Karlovarsko: Pacienti mohou kontrolovat výkony

Pacienti, kteří jsou pojištěni u VZP, mohou bezplatně zkontrolovat, které výkony jejich lékaři či zdravotnická zařízení při léčbě vykázali. Lidé se nejvíce zajímá, kolik stála operace a léky…

Karlovarský kraj – Pacienti, kteří jsou pojištěni u VZP, mohou bezplatně zkontrolovat, které výkony jejich lékaři či zdravotnická zařízení při léčbě vykázali.

Nejčastěji se lidé v kraji zajímají o to, kolik stála operace, ale často se táží i na cenu předepsaných léků a zdravotnických potřeb. Více než tisíc klientů karlovarské pobočky VZP si tak kontroluje, zda lékaři nebo zdravotnická zařízení nevykazují něco, co ve skutečnosti neudělali.

Pobočka VZP v Karlových Varech zaregistrovala v minulém roce také dvě konkrétní stížnosti na neoprávněně vykázané výkony. „Obě stížnosti se po přezkoumání revizním lékařem ukázaly jako oprávněné. Viníci, kteří si vykázali výkony, které neprovedli, poté museli pojišťovně škodu zaplatit,“ konstatuje ředitel karlovarské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslav Wimmer.

Chcete si stěžovat? Jen písemně!

Pojišťovna může nechat revizním lékařem prošetřit pouze písemné stížnosti pojištěnců. Ústní nebo telefonické podněty totiž nejsou věrohodným podkladem pro zahájení šetření.

„Zcela jistě bychom prokázali více neoprávněně vykázaných výkonů, kdyby lidé podávali stížnosti písemně a my se jimi pak mohli zabývat. Většinu podnětů nám ale lidé sdělují buďto ústně nebo telefonicky.

Písemnou stížnost podat odmítají z důvodu, aby se jejich ošetřující lékař nedozvěděl, že si na něj stěžovali,“ seznamuje s běžnou praxí Wimmer.

„Pro nás je to forma spolupráce mezi pojištěncem a pojišťovnou. Podněty upozorňující na podezření, že lékaři nebo zdravotnická zařízení si na jejich jméno vykázali fiktivně provedené výkony, nám pomáhají zdokonalovat kontrolní systém. Tento kontrolní mechanismus, ve kterém hrají hlavní roli především pojištěnci, nám zároveň hlídá naše peníze,“ seznamuje s výhodou zpětné kontroly Wimmer.

Na vyžádání je zdravotní pojišťovna povinna poskytnout jedenkrát ročně údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců.

Klient si buďto zašle na pojišťovnu písemnou žádost o vyhotovení výpisu nebo si výpis vyžádá osobně a vyplněnou žádanku podá na podatelně pojišťovny.

Vzhledem k tomu, že výpis obsahuje zákonem chráněné osobní údaje, nesmí být předán nikomu jinému než osobě, která o jeho vyhotovení požádala a které se údaje v něm uvedené týkají.

Po prostudování výpisu si mohou lidé podat písemnou stížnost na sporný výkon, který pojišťovna prošetří a o výsledku šetření stěžujícího si člověka následně informuje.

Co lze zjistit z výpisu zdravotní pojišťovny

Výpis z individuálního účtu za vykázanou lékařskou péči poskytuje pacientům údaje o:

lékařských výkonech


předepsaných lécích


převozech sanitkou


zdravotnických pomůckách

Prostřednictvím výpisu si mohou pacienti zpětně kontrolovat, zda vykázaná lékařská péče skutečně odpovídá odvedeným výkonům ošetřujících lékařů. Pojišťovny získávají poskytnutím výpisu pojištěncům kontrolu o oprávněnosti vyplacených prostředků lékařům a zdravotnickým zařízením.

LÝDIE TALLOVÁ, Mladá fronta Dnes, 4.2.2003

Ohodnoťte tento článek!