Katastrofy nemocnice nezaskočí

Na případné katastrofy či rozsáhlé havárie jsou velké severočeské nemocnice připraveny. Bezmála dvanáct set míst by měla k dispozici liberecká nemocnice. Vedení nemocnice v červenci aktualizovalo havarijní a traumatologický plán likvidace zdravotních následků hromadných neštěstí…

Severní Čechy – který by byl v případě mimořádné situace aktivován.

„V přípravné fázi by šlo o opatření na jednotlivých odděleních: Aby se zvýšila kapacita volných lůžek, propouštěli bychom pacienty podle jejich zdravotního stavu do domácí péče. Další opatření by se týkala využití operačních sálů, zajištění protišokové místnosti a práce ambulancí včetně příjmu a třídění pacientů podle naléhavosti a typů zranění a poskytnutí první pomoci,“ upřesnil ředitel nemocnice MUDr. Jaroslav Krutský. Organizace péče o nemocné by se v takovém případě ujal havarijní štáb nemocnice. Jeho členové mají za úkol zajistit podmínky pro komplexní léčebnou péči včetně dodávky zdravotnické techniky, léků, krve a zdrojů energie. Pokud by to situace vyžadovala, je k dispozici i evakuační plán tohoto zdravotnického zařízení. Nemocnice má pod svými základy vybudovaný kryt, v němž je umístěn obrovský sklad prostředků civilní ochrany. V případě nouze by v něm našlo útočiště 280 stojících osob.

Každé oddělení mostecké nemocnice s poliklinikou má svůj vlastní krizový plán uzpůsobený na danou specializaci oddělení a na počet pacientů. Nemocnice má vlastní zdroje tepla i elektrické energie, dostatečný zásobník pitné vody.

Pokud jde o pacienty, i v době krize by se musela mostecká nemocnice postarat o všechny, kteří by její pomoc potřebovali. Vzhledem k šestitýdenní lhůtě využitelnosti odebrané krve není možné dělat nějaké velké zásoby. Nyní nemocnice patří mezi objekty, kterým v rámci přijatých bezpečnostních opatření věnuje policie zvýšenou pozornost. Kromě toho požádal ředitel nemocnice Městskou policii v Mostě, aby zvýšila počet kontrol a pochůzek v areálu, a to především v čase po pracovní době a o víkendu, kdy je v zařízení méně personálu.

Ústecká Masarykova nemocnice má nově vybudovaný kryt pro případ nouze. Vejde se však do něj pouhá stovka lidí přestože kapacita nemocnice je pro 1200 nemocných a zaměstnanců je více jak dva tisíce.

„Kryt je bohužel malý, ale pro pacienty i zaměstnance máme k dispozici dostatek ochranných prostředků,“ řekl ředitel nemocnice Mudr. Jiří Madar. Doplnil, že krizový plán nemocnice je vypracovaný už řadu let a v současné době probíhá jeho aktualizace. V jeho rámci mají uzavřeny smlouvy s okolními zdravotnickými zařízeními o spolupráci v případě havárie, hromadného neštěstí nebo výjimečné situace.

“ V rámci tohoto plánu je také vypracován systém rychlého propouštění pacientů, kteří nevyžadují akutní nemocniční péči,“ vysvětlil Madar. „Jsme schopni akutně obsadit plný počet lůžek, což znamená umístit asi tisíc pacientů,“ uzavřel ředitel.

ZPRAVODAJOVÉ DB, Severočeské noviny, 9.10.2001

Ohodnoťte tento článek!