Kategorie nemocnic

počítač, statistika, graf

Když se vyhodnotily všechny sledované ukazatele, výzkumníci zařadili nemocnice do několika kategorií.
Nemocnice, které se umístily v tzv. kategorii A plus, tedy výrazně nadstandardní, poprvé dostanou zvláštní certifikát ministerstva zdravotnictví, který ponese název Spokojený pacient.

A+ (významně nadstandardní)

FN Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Motol, Masarykův onkologický ústav Brno, Nemocnice Na Homolce v Praze a Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.

A (nadstandardní)

Není zařazeno žádné zdravotnické zařízení.

A- (standardní)

FN Bulovka Praha, FN Královské Vinohrady Praha, FN Olomouc a Ústav pro péči o matku a dítě v Praze.

B+ (mírně pod standardem)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, FN u sv. Anny v Brně.

B (pod standardem)

Není žádné zdravotnické zařízení.

B- (významně pod standardem)

FN Thomayerova v Praze a FN Brno.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví a RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK, a. s, Kvalita očima pacientů 2009.

Ohodnoťte tento článek!