Kauza Součková opět vrácena

Titulní obrázek

Případem bývalé ministryně zdravotnictví Marie Součkové, které hrozí až deset let vězení za uzavření nevýhodné smlouvy s brněnským advokátem Zdeňkem Nováčkem, se bude opět zabývat obvodní soud. Odvolací senát pražského městského soudu mu ve čtvrtek kauzu už potřetí vrátil kvůli vadám rozsudku…

Obžaloba Součkovou viní z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Někdejší ministryně podle státního zástupce najala v září 2003 Nováčka, ačkoli věděla, že kauzu, v níž jde o odškodnění nárokované firmou Diag Human za zmaření jejích obchodů s krevní plazmou státem, měla již několik měsíců předtím předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nováček byl navíc zastupováním ministerstva zdravotnictví pověřen bez výběrového řízení. Smlouva mu bez ohledu na výsledek sporu přiznávala deset miliónů korun, které také dostal. Dalších deset miliónů měl získat při vypovězení smlouvy.

Kdyby Nováček za stát spor s Diag Human vyhrál, což však bylo kvůli prvoinstančnímu rozhodnutí arbitrů z konce 90. let prakticky nemožné, obdržel by podle smlouvy 170 miliónů korun.

Odvolací senát osvobozující rozsudek obvodního soudu včera zrušil z toho důvodu, že jej nelze přezkoumat – nevyplývá z něj totiž beze zbytku, z jakých skutečností obvodní soud vycházel. Senát vytkl soudu prvního stupně i to, že část svého rozsudku zkopíroval z rozsudku předchozího, a to včetně gramatických i technických chyb.

Senátu se navíc nelíbilo, že obvodní soud ve svém rozsudku polemizoval s dřívějším rozhodnutím městského soudu, ačkoliv měl ze zákona povinnost řídit se jeho právním názorem. Součková, která při odvolacím jednání vystupovala klidně a vyrovnaně, včera kauzu označila za „nekonečný příběh“.

Dodala, že doufá, že obvodní soud vytýkané chyby napraví a celý případ se tak konečně uzavře.

Právo

Ohodnoťte tento článek!