Každou z obou nemocnic na okrese čeká jiný zřizovatel

Transformace územní veřejné správy, která směřuje k zániku okresních úřadů, s sebou nese rovněž problém, co s příspěvkovými organizacemi, dnes zřizované právě OkÚ. Případ nemocnic na Chomutovsku ukazuje, že cesty mohou být odlišné.
„Nemocnice s poliklinikou přejde pod kraj, zatímco kadaňská zřejmě zůstane městu, takové stanovisko alespoň zastávají tamní zastupitelé…

Chomutovsko – “ uvedl již dříve přednosta Okresního úřadu v Chomutově Jiří Kulhánek. Na dotaz, jak může příspěvkovou organizaci radnice ekonomicky „utáhnout“, J. Kulhánek odpověděl: „Je třeba mít na paměti, že veškerá základní péče, kterou vykonává nemocnice, je hrazená pojištovnami. Nejnákladnější je provoz Lékařské služby první pomoci a Rychlé záchranné služby, a na tuto základní službu pro občany stejně přispívá stát, ať už je zřizovatelem kdokoli.“

Jak přednosta dále uvedl, výhodou kadaňské nemocnice z hlediska zřizovatele je, že je mnohem menší; na rozdíl od rozsáhlého areálu v Chomutově jsou tedy provozní náklady značně nižší. „Nelze mít velké oči a velikášské vize, ale je třeba vykonávat hospodárně a hlavně dobře svoji práci, pak nemusí být nemocnice pro město přítěží. Samozřejmá je podpora sponzorů; myslím, že Kadaňští mají tuto oblast dobře ošetřenou,“ uzavřel Kulhánek.

„Rozdíl mezi oběma nemocnicemi je už v tom, že ta naše nebyla určena k privatizaci, bylo jednoznačně řečeno, že zůstane pod státem,“ seznámil náš list se svým stanoviskem Karel Müller, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Chomutově. „Na seznam, vytvořený na ministerstvu zdravotnictví, jsme na rozdíl od Kadaně zařazeni nebyli, a vzhledem k tomu, že jsou mezi oběma zařízeními značné rozdíly, považuji toto rozhodnutí za správné.“

Jako hlavní rozdílnost K. Müller uvedl, že chomutovská nemocnice je podstatně větší než kadaňská, což s sebou nese velkou finanční zátěž. „Protože pracuji v chomutovském zastupitelstvu jako předseda finančního výboru, ztotožňuji se s tímto řešením rovněž jako zastupitel. Nevidím totiž žádné možnosti, kde najít zdroje nutné k pokrytí nákladů spojených s provozem tohoto zařízení.“

Ředitel Nemocnice s poliklinikou v Kadani Josef Mašek je toho názoru, že v souvislosti s blížícím se koncem zřizovatelství okresních úřadů dojde k určitému přeskupení nemocniční sítě. V rámci tohoto přeskupení je podle něho namístě hledat i jiné zřizovatele, než je prostřednictvím krajů stát. „Myslím, že město Kadaň je natolik ekonomicky silné, že jako případný zřizovatel by dokázalo za svou nemocnicí stát,“ uvedl dále J. Mašek, který je zároveň členem Zastupitelstva města Kadaně. „Dá se to zvládnout, o tom svědčí dobře zaběhnuté nemocnice zřizované městem, například v Litoměřicích nebo v Roudnici nad Labem. Podmínkou samozřejmě je, aby si oba partneři, tedy management nemocnice a její zřizovatel, přesně vyjasnili, jaký rozsah zdravotní péče mimo rámec veřejného zdravotního pojištění si ten druhý představuje.“

Závěrem ředitel kadaňské nemocnice přidal ještě další argument. Podle něho se o problémech rozhoduje lépe na místě, s konkrétní znalostí problematiky, než z místa sto kilometrů vzdáleného.

LUBOŠ MIZUN, Deník Chomutovska, 28.8.2001

Ohodnoťte tento článek!