Kde by nás měli bezplatně ošetřit při akutním stavu

…Vždy je nutné mít doklad o zaplacení, který po návratu pojišťovna proplatí. Lepší ale je se připojistit. Občan tak má mnohem větší jistotu, že mu péče bude bezplatně poskytnuta. Země, kde by nás měli bezplatně ošetřit v případě akutního onemocnění: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Makedonie, Chorvatsko, Irák, Jemen, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Kambodža, Kuba, Kypr…

Při cestách do Rakouska, které je tranzitní zemí k moři, musejí čeští občané počítat s tím, že budou stejně jako tamní obyvatelé hradit spoluúčast, například za předpis léku dají 56 šilinků a za den pobytu v nemocnici minimálně 80 šilinků. Zdravotní pojišťovna za ně od 1. července zaplatí péči nutnou a neodkladnou, nikoli tyto poplatky. Právu to sdělil vedoucí oddělení vnějších vztahů Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Suttner. Podle smlouvy mají občané obou zemí hrazenou pouze nutnou a neodkladnou péči. Ze smlouvy nevyplývá ani právní nárok na přepravu nemocného do vlasti. Suttner upozornil, že před odjezdem si občan musí vyžádat ve své zdravotní pojišťovně Potvrzení o nároku na věcné dávky při přechodném pobytu v Rakousku. Formuláře jsou v pobočkách od 27. června. V nich se vyplní identifikační údaje pojištěnce, údaje o jeho pojišťovně a o době, na kterou se potvrzení vydává. Pokud občan vycestuje bez tohoto formuláře, bude brán jako cizinec nesmluvní země a za ambulantní péči si zaplatí, v případě nemocniční péče lze tento doklad vyplnit idodatečně. S některými zeměmi máme mezinárodní smlouvy o bezplatném ošetření v případě akutního onemocnění. Některé jsou ještě z doby socialismu a státy na ně nemusí hledět a vyžadují platit v hotovosti. Vždy je nutné mít doklad o zaplacení, který po návratu pojišťovna proplatí. Lepší ale je se připojistit. Občan tak má mnohem větší jistotu, že mu péče bude bezplatně poskytnuta. Země, kde by nás měli bezplatně ošetřit v případě akutního onemocnění: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Makedonie, Chorvatsko, Irák, Jemen, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Kambodža, Kuba, Kypr, Libye, Maďarsko, Sýrie, Tunisko, Velká Británie, a Vietnam. Nově Slovensko, Rakousko.

Václav Pergl, Právo, 3.7.2001

Ohodnoťte tento článek!