Přejít na obsah

Kde najít další finance na léčení

zpět
28.6.2010
nemocnice, pokoj, sestra
zvětšitnemocnice, pokoj, sestraZdroj: tiefenau.spitalnetzbern.ch

nemocnice, pokoj, sestra | Zdroj: tiefenau.spitalnetzbern.ch

 

Na anketní otázku odpovídají ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny, stínový ministr zdravotnictví Věcí veřejných a zastupující ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Anketa

Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny: Zdravotnictví by především mělo začít důsledně využívat rezerv, které má. Klíčový je přitom pokles nákladů, a to především v lékové politice. Ušetřit se dá v nákladech na léky a take lepší organizací péče prostřednictvím elektronizace zdravotnictví.

Ta by měla zabránit duplicitě provádění některých výkonů a dalším zbytečným výdajům. Rezervy jsou i v přebujelé síti zdravotnických zařízení. Zdravotnický systém financují převážně zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé, přitom některé další skupiny platí neadekvátně nižší pojistné, a to bez ohledu na svou skutečnou sociální situaci.

Většina pojištěnců pak neplatí pojistné žádné, protože se jedná o tzv. státní pojištěnce. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný. Je nutné sjednotit vyměřovací základy pro výběr pojistného, zrovnoprávnit výši odvodů mezi plátci ve stejné sociální situaci a odvodit výši nutných příjmů z rozsahu pojistného krytí.

Jan Noga, ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny: Příjmy z veřejného zdravotního pojištění v posledních letech stagnují.

Z tohoto pohledu by finanční prostředky do zdravotnictví měly být navýšeny. Ale pravda je i to, že v systému je stále možné využít vnitřní rezervy, především vyloučením zbytné péče a kvalifikovaným rozhodováním o zařazování nových úhrad a zavádění nových metod hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Martin Jan Stránský, stínový ministr zdravotnictví Věcí veřejných: Česká republika věnuje 7,2 procenta ze svého HDP na zdravotnictví, průměr OECD je 9 procent.

Zasloužili bychom si postupné navýšení. Na druhé straně jsem přesvědčen, že zásadní nezbytná reorganizace na smysluplný systém, který mimo jiné odmění kvalitu léčby a nikoliv její kvantitu, zavede povinné internetové aukce, jež omezí další plýtvání penězi a korupci při nákupech léků a přístrojů - to vše povede ke značnému šetření.

Jan Bříza, zastupující ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze: Potřebné prostředky je možné získat kombinací regulace objemu péče a získáním dalších prostředků.

Zejména zvýšením platby za státní pojištěnce, podporou dobrovolné spoluúčasti pacienta při definování minimální funkčního úhradového standardu a hlavně zavedením připojištění. Ne však v části diagnosticko-léčebné, ale hotelové a obdobné např. při volbě operatéra atd. Dále pak efektivním propojením zdravotního a nemocenského pojištění.


Komentovat článek: Kde najít další finance na léčení

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Kde najít další finance na léčení

Komentáře

další 4 komentáře
člověk Nemoci přibývá ?  | 28. 06. 2010 19:21

Nemoci se především mění, jako společnost, lidé, příroda. A naopak některé zapomenuté se i vrací. A medicína ,lékařstí, zdravotnictví, né vždy reagují na tyto změny,a úřední systém teprve ne. Také přibývá nemocí spojených se stářím, a společnost výkonu na ně není přpřipravena, tam se nic radikálně zase až tak moc nedá odoperovat.

Jiří Votýpka Nemocí přibývá?  | 28. 06. 2010 15:28

Bohužel hodně zdravých lidí, nebo relativně zdravých když vezmeme v úvahu jejich věk, se dožaduje nějaké další, nejlépe exotické diagnózy. Domnívá se že dobře léčitelná choroba jej omladí, zbaví jej všech neduhů, které patří k jeho věku.Divili byste se jaký je zájem o nové exotické nemoci, ty bávají velmi oblíbené a pak se na ně svádí vše možné. Často se však setkávám s schizofrenickým přítupem a to nejen u pacientů. Když je výsledek negativní, pacinet je zouifalý, neboť čekal výsledek opačný. Ale když je pozitivní pak jej opět trápí zoufalství, proč je nemocný. Hodně v tom hraje úlohu psychika a lékař pak musí přistupovat idividuálně k takovému pacientovi, často nemá tu odvahu říci, že je nemocí zcela na něco jiného.

reader Doložena fakta ?  | 28. 06. 2010 14:45

Ad ředitel Horák -zatím nikdo n e p ř e s v ěd č i l veřejnost, o tom , že elektronisace-IZIP-přináší úspory. Zatím IZIP přináší jen náklady, stejně jako eG, který údajně již spolkl 500mld. Kč za 18 let snahy. viz estat .cz.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné