Kde vzít peníze pro lékaře

„Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů (LOK-SČL) vyzývá hejtmany krajů, aby přestali mystifikovat veřejnost nepravdivými informacemi o důsledcích úpravy platů zdravotníků na hospodářskou situaci nemocnic,“ píše Milan Kubek, předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů…

Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů (LOK-SČL) vyzývá hejtmany krajů, aby přestali mystifikovat veřejnost nepravdivými informacemi o důsledcích úpravy platů zdravotníků na hospodářskou situaci nemocnic.

Státní nemocnice na zvýšení platů zdravotníků prostředky mají. Všechny nemocnice a léčebny jsou přitom placeny od zdravotních pojišťoven stejně, bez ohledu na formu vlastnictví, a již od ledna 2005 platí, že pokud provedou alespoň 90 % výkonů ve srovnání se stejným obdobím roku 2004, pak získají od pojišťoven o 3 % více peněz než před rokem.

Zdravotnická zařízení nejenom získávají více peněz, ale mají možnost snižovat výdaje na léky a zdravotnický materiál. Již takto v předstihu byla vytvořena finanční rezerva na zvýšení platů zdravotníků.

Kraje buď nejsou schopny nemocnice řídit, anebo jejich představitelé chtějí nastalé situace zneužívat k tomu, aby před občany získali alibi pro privatizaci nemocnic, s níž začali již mnohem dříve, než vláda rozhodla o zvýšení platů lékařů a zdravotních sester.

Nemocnice, které jsou obchodními společnostmi (a. s. nebo s. r. o.), vyplácejí nižší mzdy ve srovnání s platy v nemocnicích, které jsou příspěvkovými organizacemi. Děje se tak navzdory tomu, že všechny nemocnice jsou financovány stejně.

LOK-SČL se tedy domnívá, že jde ze strany privatizovaných nemocnic o nekalou soutěž. Důsledkem vykořisťování zdravotníků v těchto zařízeních jsou odchody kvalifikovaných odborníků, a tedy pokles kvality zde poskytované zdravotní péče.

MILAN KUBEK, předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů

Právo

Ing. Milan Burša, MBA

Vážený pane předsedo LOKu, hejtmani krajů vůbec nestraší, když říkají, že na platy nebudou peníze a vrhne nás to zpátky do ztrátového hospodaření. Nesrovnávejte fakultní státní nemocnice s bývalými nemocnicemi okresního typu, které jsou v tzv.první linii záchytu a kde se odehrává min.70 % zcela běžných výkonů a část specializovaných. Zde už není kde šetřit. Pro vaši informaci uvádím , že na konferenci o zdravotnictví v Oloumouci uvedl pan ředitel Horák, že sloučení tří fakultních nemocnic v Praze přinese úsporu cca 250 – 300 mil.Kč. Tam potom na zmdy určitě mohou mít. Jen naše nemocnice vrací letos pojišťovně za léky předepsané na recepty dva miliony korun. Další prostředky (cca 1 mil.Kč) vracíme za regulace tj. překročení limitů ZUMu a ZULPu, protože jako koncová nemocnice nemáme kam pacienty již dále odesílat a léčit je musíme. Těším se již na to jak budou lékaři šetřit na lécích předepisovaných na recepty , na SZM,zejména pak na ZUMu. Znovu opakuji, že se vydáváme zcela opačnou cestou vedoucí do pekel na místo k prosperitě nemocnic.. Napravujme nejdříve silně podhodnocenou cenu za práci našich lékařů a sester a teprve potom se můžeme bavit o platech na úrovni v zemích EU. Dokud se neprovede radikální systémová změna ve financování zdravotní péče, nebudeme mít stále možnost zaplatit naše zaměstnance, tak jak bychom si přáli a to bez ohledu na právní formu a vlastníka (zřizovatele).

Jiří Benedikt, krajský zdravotní rada Libereckého kraje

Je sice fakt, že financování nemocnic ve druhém pololetí umožní v naprosté většině z nich zvýšit platy zdravotnickým pracovníkům, ale financování nemocnic přece není jen o platech. Je zřejmé, že obnova přítrojové techniky je rok od roku dražší o nákladech na léky a zdravotnický materiál ani nemluvě. Rovnoměrný rozvoj nemocnice jak v oblasti znalostního kapitálu (vzdělaných a lidsky kvalitních lékařů a ostatní zdravotníků) tak technických protředků k léčbě je naprostou nutností. Mnohé okresní nemocnice celá léta dohánějí svůj rozpočet na straně příjmů jen kvůli úhradám platů. Na investiční obnovu zbývá málo. Převést hospodaření nemocnice na standardní formu obchodní společnosti (platím jen tolik, kolik si vydělám a budu moci vydělat, když budu mít technické protředky – vybavení) je nutné a v podstatě ochrání budoucnost zdravotnického zařízení. To, že mám od září na platy, nic nemění na skutečnosti, že stávající hospodářská forma nemocnic jako PO je špatná.

MUDr. Jiří Kilian

Vážený pane ing. Buršo. Poslední věty Vašeho příspěvku sice dobře popisují skutečnost, nicméně jen částečně. jakobyste prostě předpokládal, že to ti zdravotníci tedy musí utáhnout, když holt není ten systém změněný. Jenže kdo je tu od toho, aby ten systém měnil? Kde jste byli, všichni manažéři, celou tu dobu ?

Copak ani trochu nepočítáte s tím, že ti zaměstnanci třeba nebudou za těch podmínek, ky je nemůžete zaplatit, pracovat ? Nebo počítáte s cizozemci ?

A Vy, pane krajský zdravotní rado, jak můžete mluvit o obchodní společnosti ? Copak ta společnost má to právo, skrze které zajistí to, co píše Ing. Burša, teda relevantní ceny péče ?

Obchodní společnost má jaká práva z Obchodního zákoníku ? Svobodnou vůli zvolit si předmět své činnosti, m.j., že.

Všichni celou dobu 15 porevolučních let hřešíte na zneužíváte altruismu zdravotníků, abyste byli hezcí před státem. Všechno je vám, před samotnými zdravotníky přednější. Jakobyste netušili, že bez nich si ty své smělé plány můžete strčit za klobouk. A když se vám najednou ozvou, jste celí překvapení a píšete, že sice by zasloužili více, ale není na to, protože je třeba přístrojů ect. Už před lety řekl jeden ministr, že v chudém státě nemohou být bohatí doktoři. O.K. Je jen třeba dodat, že ani TOP péče v takovém státě nemůže být požadována. A to máte vy, manažéři tohoto zběsilého systému sdělit státu a on zase občanům. To ale neumíte, protože by váš třebas ušlapali. Tak raději populisticky vysvětlujete, že napřed to a pak tamto. Jenže za 15 let nebyli napřed zdravotníci ani jednou.Kde vzít peníze pro lékaře
Ohodnoťte tento článek!