Kdo bude regulovat a kdo kontrolovat ceny léků?

Ministerstvo financí se ohradilo proti informaci z médií o tom, že ministr financí Andrej Babiš má v úmyslu převzít regulaci cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kterou dosud zastává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). MF prý usiluje pouze o kontrolu cen, o regulaci pak v „dlouhodobém výhledu“.

Snahu dostat cenotvorbu léčiv do své gesce vyvrací tisková zpráva, kterou vydalo ministerstvo financí tento týden. „Ministerstvo financí pokládá za účelné, aby se pod jeho resort vrátil výkon cenové kontroly léků a zdravotnických prostředků, nikoliv cenové regulace. Došlo by tak ke komplexnímu zastřešení cenové kontroly ve zdravotnictví resortem Ministerstva financí, protože ten již nyní má působnost v oblasti zdravotních výkonů,“ uvedlo ministerstvo financí a dodalo: „Resortu zdravotnictví by nadále zůstala zachována působnost v regulaci cen a úhrad léčiv a zdravotnických prostředků. Tento záměr by si vyžádal jen drobnou úpravu v zákonu o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. O případném převedení i cenové regulace ve zdravotnictví lze uvažovat v dlouhodobém výhledu. Jakýmkoliv změnám ovšem budou předcházet konzultace se všemi zainteresovanými partnery.“

Populismus versus dostupnost

Zástupci farmaceutického průmyslu se ale možnosti stažení cenotvorby léků pod MF obávají. Výrobci generických léčiv, zastoupení Českou asociací farmaceutických firem (ČAFF) se shodují na tom, že záměr ministerstva financí získat zpět kontrolu nad určováním cen léků peněženkám pacientů s největší pravděpodobností neuleví. Reálným důsledkem naopak podle nich může být zhoršení dostupnosti kvalitních léků na českém trhu. Současnou diskuzi o ceně léků považuje ČAFF za ryze politickou, v níž nadále dochází k populistické manipulaci s fakty a argumenty o základních principech cenotvorby a fungování trhu.

„V České republice již dnes máme jedny z nejlevnějších léků v rámci Evropské unie a ministerstvem financí navrhované řešení je zbytečným krokem zpět. Zkušenost posledních 20 let jasně ukazuje, že Státní ústav pro kontrolu léčiv byl v cenové regulaci mnohem úspěšnější. Prioritou by – s přihlédnutím k aktuálnímu stavu na lékovém trhu – mělo být zajištění dostupnosti léčiv. Snižování cen již nyní způsobuje, že léky míří buď do zahraničí jako paralelní obchod, nebo je výrobci rovnou stahují z trhu. Takové výpadky pozorujeme stále častěji. Pokud se regulační systém nezjednoduší a nesníží se tlak na cenu, situace se bude nadále zhoršovat,“ upozorňuje výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Emil Zörner.

Ohodnoťte tento článek!