Kdo vládne krajským nemocnicím?

šachy, názory

Dohady o tom, kdo ve středních Čechách řídí krajské nemocnice, jež mají podobu akciových společností, vyvolalo prohlášení opozičních občanských demokratů.

Podle odpůrců současného vedení kraje byla zřízena příspěvková organizace, jejímž prostřednictvím chování všech nemocničních akciovek ovládá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová (jež současně stojí v čele této příspěvkové organizace).

Podle slov primátora Mladé Boleslavi a krajského zastupitele Raduana Nwelatiho (ODS), jenž býval i ředitelem mladoboleslavské nemocnice, bylo vedení akciových společností přinuceno podepsat ovládací smlouvu. „Jeden bod stanoví, že ovládaná společnost je povinna uposlechnout pokyny i v případě, že je to pro ni nevýhodné,“ upozornil Nwelati.

Nechápe prý, co ředitele nemocnic mohlo přimět, aby takové ustanovení podepsali. „Odpovědný manažer akciové společnosti se přece nemůže zavázat, že bude dělat něco v neprospěch nemocnice, kterou řídí,“ míní Nwelati.

Podobně hovoří i právníci oslovení Deníkem. Připouštějí sice, že podobný dokument je těžké komentovat bez velmi detailního rozboru textu – rozhodující může být nejenom každé slovíčko, ale třeba i umístění čárky ve větě – obecná pravidla jsou ale jasná.

Statutární zástupce společnosti se nemůže zavázat ke krokům v její neprospěch. Jednalo by se o protiprávní jednání, jež by se mohlo stát až trestným činem. A pokud by to nařizoval některý bod uzavřené smlouvy, zřejmě by takové ustanovení bylo neplatné.

Dvě opačná tvrzení

Hovořit o tématu s ředitelkou Pancovou se Deníku nepodařilo, přestože termíny telefonátu byly domluveny s její asistentkou i sekretariátem nemocnice. Reagoval pouze tiskový odbor krajského úřadu.

„Smlouva žádné zmíněné ustanovení neobsahuje,“ uvádí jeho vyjádření. Naznačuje současně, že něco podobného nebude aktuální ani v případě, pokud se podaří ve středních Čechách zřídit jedinou krajskou neziskovou nemocnici, do níž by byly akciovky vloženy: „V tomto smyslu nebude chod jednotlivých akciových společností ovlivňovat, neboť ty nebudou poskytovat žádnou zdravotní péči ani nebudou vyvíjet žádnou činnost.“

Nwelati ale trvá na svém. Ovládací smlouva datovaná 7. 7. 2009, kterou prý získal z nemocnice v Kolíně, podle něj nepřipouští pochybnosti: „Řídicí osoba je oprávněna udělit pokyny, které jsou pro řízenou osobu nevýhodné, ale jsou výhodné pro řídicí osobu nebo i jiné osoby.“

Ohodnoťte tento článek!