KDU-ČSL chce změnit zákon o pojišťovnách, má přinést úspory

dokumenty, papíry

Senátoři KDU-ČSL plánují podat návrh na změnu zákona o zdravotních pojišťovnách, který podle nich bude mít za cíl úspory peněz, výrazné zlepšení hospodaření a lepší fungování pojišťoven. Senátoři chtějí ve svém chystaném návrhu mimo jiné oddělit zdravotní pojišťovny od zdravotnických zařízení, zamezit jejich vzájemnému ovládání a ovládání stejnou osobou.

Lidovecký návrh by také chtěl zabránit účelovým fúzím zdravotních pojišťoven a důsledně odstraňovat možné střety zájmů u členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven.

„Námi navrhovaná úprava bude mít zásadní vliv na úspory finančních prostředků ze zdravotního pojištění,“ řekla senátorka Miluše Horská z klubu lidovců. Právní úprava by měla vyjít ze zkušeností posledních let a doporučení odborníků, dodala.

Současný zákon je podle ní nevyhovující, novela má za cíl odstranit problémy pojišťoven. Horská podotkla, že pojišťovny neplní povinnosti zajistit dostupnou zdravotní péči pro pojištěnce. Ti tak například mají nepřiměřené čekací doby na plánované operace. Senátorům KDU-ČSL také vadí, že pojištěnci nemají možnost účastnit se řízení a kontroly pojišťoven a to, že členové správních a dozorčích rad nemají majetkovou a politickou odpovědnost.

KDU-ČSL dále upozornila na to, že plánovaný zákon by měl zamezit pochybným nákupům služeb, neprůhledným smluvním vztahům, tokům peněz mezi pojišťovnami či účelovým fúzím pojišťoven.

Horská připomněla aktuální problémy zdravotních pojišťoven, jako je podle ní třeba projekt elektronických zdravotních knížek IZIP ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), kde se aktuálně řeší potíže kolem vlastnictví akcií, či fúzi pojišťovny Média, která nesehnala dostatek pojištěnců, s VZP.

Ohodnoťte tento článek!