KDU-ČSL: Usnadníme převody lékařských praxí

Zlepšit pracovní podmínky zdravotníků, posílit primární prevenci a zprůhlednit finanční toky. S takovými změnami ve zdravotnictví bude KDU-ČSL bojovat o křesla v poslanecké sněmovně. Zatím není jasné, zda se jí to podaří. Podle průzkumů se totiž její preference pohybují kolem nebezpečné pětiprocentní hranice.

Základní motto lidovců v oblasti zdravotnictví zní „každý bude vědět, nač má nárok a kolik bude platit.“

To v podstatě znamená vytvoření standardů odborné lékařské péče, které umožní definici nadstandarů a rozvoj komerčního připojištění.

Důraz strana klade také na zrušení regulačního poplatku za položku na receptu a vynětí levných léků na banální onemocnění z úhrad ze zdravotního pojištění. Spoluúčast již nadále zvyšovat nehodlá.

„ Stávající spoluúčast pacientů považujeme za dostatečně motivační a nechceme ji dále zvyšovat,“ píše strana ve svém programu. V souvislosti s podporou primární prevence chce strana i nadále bojovat za změnu zákonů pro zvýšení ochrany zdraví nekuřáků, včetně zákazu kouření v restauracích.

Zlepšíme podmínky zdravotníků

Velmi oblíbeným tématem politických stran je v oblasti zdravotnictví právě zlepšení podmínek zdravotníků.

Lidovci se domnívají, že je dlouhodobě dále neudržitelné, aby se podíl nákladů na zdravotnictví pohyboval pod 7 procent HDP, podle nich se musí přibližovat průměru zemí EU – 8 až 9 procent. K tomu, aby tato čísla mohla bý splněna, chce strana prosadit navýšení platby státu za státní pojištěnce a zvýšení stropů pro výběr zdravotního pojištění.

„Je jasné, že navýšení plateb za státní pojištěnce bude jedna z prvních věcí, které bude řešit tato nebo budoucí vláda. Dnes státní pojištěnci čerpají asi 80% péče, ale státní platby tvoří zhruba 24% příjmů pojišťoven. Co se týče stropů zdravotního pojištění, navýšení nebo zrušení by zajistilo potřebné peníze na platy lékařů a odborného zdravotnického personálu,“ vysvětloval pro Zdraví.Euro.cz zdravotnický expert strany Jiří Carbol.

Práci zdravotníků chce strana zlepšovat ale i jinak než finančními prostředky. Chce usnadit převody lékařských praxí mezi lékaři pro všechny formy vlastnictví, podpořit navýšení prostředků na vzdělávání a odbornou přípravu lékařů a zdravotních sester.

„Předložíme zákon o univerzitních nemocnicích po dohodě s akademickou obcí a fakultními nemocnicemi a také zákon o veřejných zdravotnických zařízeních,“ píše dále strana ve svém programu.

Zýšíme kontrolu ve zdravotnictví

Lidovci by po volbách rádi prosadili zvýšenou kontrolu činnosti zdravotních pojišťoven a sjednotili zákony pro jejich fungování.

„Budeme prosazovat důsledné oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, aby nedocházelo ke střetu zájmů a jeden subjekt neovládal celý řetězec od porodnice až po zdravotní pojišťovnu,“ apeluje strana ve svém prgramu.

Dále chce prosazovat transparentní rozhodování o tom, jaké léky, zdravotnické prostředky, výkony a preventivní programy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

„Jde o naprosto jasný způsob a stanovení stejného postupu vůči srovnatelným zařízením tak, aby jedna nemocnice nemohla být zvýhodněna před druhou, jedno specializované zařízení před jiným jen proto, že zřizovatelem je nadnárodní řetězec. Domníváme se, že tyto metody dnes vedou k nekontrolovanému vyvádění peněz z oblasti zdravotnictví,“ doplňuje Jiří Carbol.

Ohodnoťte tento článek!