KDU-ČSL: Zvýšením stropů pro výběr pojištění se zajistí peníze na platy

lékař, peníze, stetoskop, zdravotnictví

Peníze do zdravotnictví chtějí lidovci dostat díky zvýšení plateb státu za státní pojištěnce a zvýšením nebo zrušením stropů pro výběr zdravotního pojištění. „Navýšení nebo zrušení stropů by zajistilo potřebné peníze na platy lékařů a odborného zdravotnického personálu,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz zdravotnický expert strany Jiří Carbol.

Ve svém volebním programu věnujete podstatnou část i zdravotnictví. Co je pro Vás ale v této oblasti nejdůležitější?

Princip solidarity a zachování veřejnoprávního zdravotního pojištění tak, aby kvalitní odborná péče byla přístupná všem pacientům. Důležité je podle KDU-ČSL zachování systému nemocnic od regionálních až ke špičkovým pracovištím fakultních nemocnic a jistota, že finance z veřejného zdravotního pojištění nebudou vyváděny mimo zdravotnictví do nějakých finančních rájů.

Jaké změny by podle Vás měly přijít co nejdříve a co je spíše dlouhodobým plánem?

Zrušení poplatku za recept a zavedení jednotné výše doplatků za léky v lékárnách je možné uskutečnit ihned po volbách. Pak následuje zákon o veřejných zdravotnických zařízeních a univerzitních nemocnicích jako neziskových veřejnoprávních subjektech. Současně zvýšit kontrolu nad hospodařením zdravotních pojišťoven a důsledně oddělit vlastnictví zdravotních pojišťoven od vlastnictví zdravotnických zařízení.

Jedním z největších problémů českého zdravotnictví jsou finance a mzdy lékařů, sester v nemocnicích. Jak chcete vyřešit tento problém?

Nejrychlejší způsob nápravy je navýšení platby státu za státní pojištěnce a zvýšení stropů pro výběr zdravotního pojištění. Je třeba si uvědomit, že platby státu za státní pojištěnce, to je děti, důchodce, maminky na mateřské, nezaměstnané, hendikepované atd. zahrnují zhruba 56% obyvatel. Ačkoli právě tito pojištěnci spotřebovávají cca 80% péče, státní platby za ně tvoří jen 23,8% příjmů pojišťoven. Už jen tyto dva kroky by měly postačovat ke smysluplnějšímu systému navyšování platů ve zdravotnictví, než je tomu nyní.

Co v současném systému považujete za vyhovující a co by podle Vás mělo být zachováno?

Celkově je naše zdravotnictví na slušné evropské úrovni, rozhodně náležíme na přední místo ze zemí bývalého východního bloku. Systém nemocnic a poliklinik navázaných na specializované pracoviště je na dobré úrovni. Celkem slušnou úroveň měly i preventivní programy. Složitější to je u tak zvané následné péče a v léčebnách dlouhodobě nemocných, kde je finanční ohodnocení personálu na nedostatečné úrovni.

Ve svém programu uvádíte, že budete prosazovat navýšení platby státu za státní pojištěnce a zvýšení stropů pro výběr zdravotního pojištění. Jak přesně toho chcete dosáhnout? Tato problematika se řeší již poměrně dlouho. Jaký by podle vás měl být strop pro výběr zdravotního pojištění?

Je jasné, že navýšení plateb za státní pojištěnce bude jedna z prvních věcí, které bude řešit tato nebo budoucí vláda. Dnes státní pojištěnci čerpají asi 80% péče, ale státní platby tvoří zhruba 24% příjmů pojišťoven. Co se týče stropů zdravotního pojištění, navýšení nebo zrušení by zajistilo potřebné peníze na platy lékařů a odborného zdravotnického personálu.

Dále uvádíte, že budete iniciovat změnu zákonů a vyhlášek, aby bylo zajištěno transparentní sjednávání smluv mezi zdravotními pojišťovnami zdravotnickými zařízeními. Můžete to konkretizovat?

Jde o naprosto jasný způsob a stanovení stejného postupu vůči srovnatelným zařízením tak, aby jedna nemocnice nemohla být zvýhodněna před druhou, jedno specializované zařízení před jiným jen proto, že zřizovatelem je nadnárodní řetězec. Domníváme se, že tyto metody dnes vedou k nekontrolovanému vyvádění peněz z oblasti zdravotnictví.

Chcete se zasadit o ochranu osobních dat pacientů, aby nedocházelo k bezdůvodnému shromažďování citlivých dat a jejich zneužití. Jaký je váš názor na novelu zákona o léčivech?

Jedna věc je zajištění skutečného zabezpečení a způsobu využití Centrálního úložiště elektronických receptů. K tomu jsme jej koneckonců vytvořili. Druhou věcí je bohužel způsob, jakým to bylo prosazováno byl nejméně velmi zvláštní a ve svém důsledku až podivný. Pokud nebude zahájena seriozní diskuse, které se budou účastnit všichni zainteresovaní, tak nevidím dobré řešení.

Ohodnoťte tento článek!