Kdy přestat s intenzívní léčbou nevyléčitelně nemocných? ČLK radí

nemocnice, pokoj, pacient, lékař, sestra

Česká lékařská komora vydala doporučení lékařům, kdy ukončit intenzívní péči o nevyléčitelně nemocného pacienta v bezvědomí a nahradit ji léčbou paliativní, tedy jen zmírňující obtíže a bolest.

Čtyřstránková zpráva podle informací Lidových novin radí zdravotnickému personálu, kdy přestat s marnou léčbou. „Neexistuje povinnost zahajovat marnou a neúčelnou léčbu ani v ní pokračovat,“ uvádí dokument schválený ČLK. Lékaři navíc vždy musí dbát předchozího přání pacienta.
Ministerstvo zdravotnictví doporučení bere jako začátek diskuse na toto nesmírně citlivé téma a počin komory vítá. „Ministerstvo má poznatky o tom, že léčba za každou cenu v posledních týdnech života pacienta není pro něj vždy to nejlepší. V některých případech by pravděpodobně více na místě byla vhodná právě paliativní léčba, tedy tišení bolesti a tak umožnění důstojného dožití. Vždy se však jedná o individuální posouzení zdravotního stavu pacienta a individuální přístup k léčbě. Proto je v tomto role lékaře nezastupitelná,“ řekl Právu náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr.
Dodal, že žádný zákon na světě neupravuje postup pro konkrétního pacienta.
„I náš zákon je velmi obecný. Jen ukládá léčit podle nejnovějších poznatků vědy takzvaně lege artis. A je tedy na lékaři, aby se rozhodl, kdy ještě nasadí léčbu intenzívní a kdy již paliativní. Komora teď přichází s určitým doporučením, jakýmsi stanovením pomyslných hranic pro obě léčby. Tento krok v podstatě vítáme,“ uvedl Šnajdr.
Kdy nasadit paliativní léčbu, má rozhodovat vedoucí lékař po diskusi lékařů nad pacientovým zdravotním stavem.
„V žádném případě nejde o eutanazii. Jsou to jen doporučené postupy, kdy přestat s marnou intenzívní léčbou, která pacienta nevyléčí, protože umírá, spíše ho dále zatíží,“ řekl Právu prezident lékařské komory Milan Kubek.
Dodal, že zbytečná intenzívní léčba může pacienta poškodit a ještě prohloubit jeho stav. Doporučení se týká pacientů, kterým už selhává více orgánů a vyhlídky na vyléčení jsou nulové.
Lékaři, s nimiž Právo hovořilo, přiznali, že i když žádná doporučení komory dosud neměli, vždy se nesmírně pečlivě zvažuje, zda intenzívní léčbou pacienta dál zatěžovat, anebo přistoupit pouze k tlumení bolesti, aby odchod ze života byl důstojný.
Doporučení komory podle nich znovu vyvolá otázku eutanazie. V ČR není povolena, stejně jako v drtivé většině jiných zemí. Už několikrát se objevil návrh zákona, který by eutanazii povoloval, ale než začala diskuse nad ním, byl zatracen. Přesto lékaři tvrdí, že je jen otázkou času, kdy i eutanazie bude téma k široké společenské diskusi.
Nová příručka Hospic do kapsy má pomoci lékařům, sestrám i sociálním pracovníkům k lepší péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Včera ji v Praze představil autorský tým z hospicového sdružení Cesta domů.
Předseda České společnosti paliativní medicíny Ladislav Kabelka považuje příručku za přínosnou i pro lékaře, kteří paliativní péči běžně neposkytují. Kabelka také velmi vítá nové doporučení České lékařské komory, kdy a za jakých okolností přestat léčit nevyléčitelně nemocné.

Ohodnoťte tento článek!