Ke stabilizaci zdravotnictví je třeba 18 opatření

Zdravotní tripartita se v pondělí shodla na 18 konkrétních opatřeních, která mají přispět k finanční stabilizaci resortu. Jsou mezi nimi např. zdravotní knížky, ale i šetření s léčivy a více peněz od státu za své pojištěnce, což je 5,6 miliónu obyvatel…

Je mezi nimi mj. šetření s léky, více peněz od státu a zdravotní knížky

„Materiál jsme vzali na vědomí a doporučili ho plénu tripartity,“ řekl Právu Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.

„Pouze jsme nesouhlasili s bodem, který by omezoval svrchovanost zdravotních pojišťoven.“ A co se pacientů nejvíce dotkne? „Největší úspory by měly být v léčivech,“ prohlásil náměstek ministryně zdravotnictví Petr Sláma.

Navrhuje se například tzv. degresivní obchodní přirážka na léčiva a zdravotnické prostředky. Znamená to, že distributoři a lékárny by si mohli dát jen malou marži na drahé léky a naopak vyšší marži na lacinější léky.

Nyní je u všech léků stejná. Zároveň se navrhuje tzv. racionální farmakoterapie, což znamená, že odborníci by vydali pro určité diagnózy doporučené postupy včetně léků a tyto postupy by vycházely z nejnovějších poznatků vědy.

Ročně by se tak mohly ušetřit jen v tomto bodě zhruba tři miliardy korun.

Zdravotní knížky

Od podzimu mají být zavedeny papírové zdravotní knížky pro seniory. Tedy lidi nad 60 let. Budou dobrovolné. Lékaři by pak do nich zapisovali všechny léky, které pacient bere.

Ministerstvo si od toho slibuje, že se sníží počet léků, které pacienti denně užívají, protože někteří jich berou až 15 za den, a to je zdraví nebezpečné.

Přibližně dvě miliardy korun by měly do zdravotního pojištění plynout z pravidelné valorizace úhrad státu za své pojištěnce. Těmi jsou hlavně děti a důchodci, což činí přibližně 5,6 miliónu korun. Dříve byl podíl financí ve zdravotním pojištění za tyto pojištěnce 29 % a nyní klesl na 21 %.

Více údajů od nemocnic

Jedním z dalších opatření je, že nemocnice budou zveřejňovat údaje o hospodaření, aby se tak v praxi daly srovnávat částky, za které léčí stejnou diagnózu. Navrhuje se rovněž zbavit mlčenlivosti členy dozorčích a správních rad zdravotních pojišťoven.

„Nejde o obchodní tajemství ani o soukromý sektor, kde by snad bylo odůvodnění pro mlčenlivost. Ve veřejném sektoru, kterým zdravotnictví je, je zapotřebí, aby členové orgánů i pojišťoven byli mlčenlivosti zbaveni,“ řekla jíž dříve ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.

Jsou proti koncepci

Odbory vyjádřily nesouhlas s koncepcí zdravotnictví, která v současné době je na vládě, kam ji předložila ministryně Emmerová.

Chtějí připravit do čtvrtka vlastní materiál s principy reformy zdravotnictví, jejichž součástí by se pak mohlo stát 18 stabilizačních opatření.

Není však ale jisté, zda ministryně na tento přístup odborů a zaměstnavatelů přistoupí. Pokud ano, tak by to znamenalo, že koncepce, která je na vládě, by byla smetena ze stolu a nahrazena zcela jiným dokumentem.

Schlanger si myslí, že je to reálné a to dokonce tak, aby vláda jejich představu projednala do června. Pak by se dala opatření zavést již od ledna příštího roku.

Vláda ale má koncepci Emmerové projednávat již koncem dubna a 18 stabilizačních opatření má být přílohou koncepce. Dnes tedy nelze říci, zda a co vlastně vláda bude v nejbližších dnech projednávat.

Právo

Ohodnoťte tento článek!