Klinika na špičkové úrovni

O Fakultní nemocnici v Hradci Králové je všeobecně známo, že si její management nepotrpí na stýskání, proč to či ono nejde. Také fakt, že zde za posledních deset let otevřeli šest…

zcela nových budov a čtyři prošly generální rekonstrukcí, je výmluvný.

Hradec Králové – Od pondělí 4. března začal běžný provoz v objektu zrekonstruované stomatologické kliniky fakultní nemocnice. Po ministrovi zdravotnictví Bohumilu Fišerovi, prezidentovi České stomatologické komory Jiřím Pekárkovi, představitelích kraje, města a řadě dalších hostů, kteří si přišli prohlédnout zrekonstruované prostory při slavnostním otevření, se dočkali také pacienti.

Stavební ruch neutichá

Ředitel Leoš Heger připomněl, že za posledních deset let Fakultní nemocnice v Hradci Králové otevřela šest zcela nových budov: komplex laboratoří, kliniku rehabilitace a protetiky, Bašteckého pavilón onkologie, areál dopravy, ústavní lékárnu a pavilón dialýzy. Ke třem významným generálním rekonstrukcím (pavilón infekční a dětské kliniky a areál léčení závislostí v Nechanicích) se přiřadil objekt stomatologické kliniky. Letos se do historie nemocnice zapíše zahájení dalších dvou akcí – půlmiliardové investice do interní kliniky a opravy pavilónu porodnice a gynekologie.

Nebylo to snadné

Budova, která je dnes stomatologickým centrem soustřeďujícím všechny žádoucí formy vyšetření a ošetření pod jednou střechou, byla před renovací v katastrofálním stavu. Vystavěli ji v letech 1925-27 jako dvoupodlažní, o další podlaží vyrostla v roce 1940. Při rekonstrukci bylo nutno strhnout více než polovinu stropů, přezdívaly se nosné konstrukce atd. Investiční náklady převýšily 75 miliónů korun, včetně neinvestičních výdajů stála celá náročná akce kolem 85 miliónů.

K odbornosti patří zázemí

Přednostka stomatologické kliniky Věra Hubková ocenila vstřícnost, s jakou byly respektovány návrhy a požadavky zdravotníků na vytvoření moderního pracoviště. Soustřeďuje nyní všechna nutná oddělení; nová jsou samostatná oddělení ústní hygieny a orální medicíny. V objektu jsou rovněž prostory pro výuku, včetně výukové protetické laboratoře, knihovny aj.

ANNA DRAGOUNOVÁ, Hradecké noviny, 6.3.2002

Ohodnoťte tento článek!