Klub pomáhá nemocným Parkinsonovou chorobou

Klub humanitární společnosti Parkinson sdružuje nemocné Parkinsonovou chorobou, jejich rodinné příslušníky, lékaře, rehabilitační sestry i sympatizanty…

České Budějovice – Klub humanitární společnosti Parkinson působí od ledna.

„Společnost sdružuje nemocné Parkinsonovou chorobou, jejich rodinné příslušníky, lékaře, rehabilitační sestry, ale i sympatizanty. Kluby pomáhají nemocným, aby mohli co nejdéle vést kvalitní, aktivní a samostatný život. Pro své členy organizují přátelská setkání, čtyři až pět odborných přednášek do roka, dále rehabilitační cvičení, výlety a pobyty,“ vysvětlila odborná asistentka v oboru gerontologie ZSF JU Radka Macháčková.

Klub zajišťuje skupinová rehabilitační cvičení pod vedením sester.

„Ta probíhají každý týden ve středu v nemocnici. Každé první úterý v měsíci se schází výbor klubu, tehdy je možné od 15 do 17 hodin získat informace nebo se rovnou přihlásit do společnosti Parkinson na čísle 038/78 72 973,“ zve Radka Macháčková.

Parkinsonova choroba je dlouhodobé, prozatím nevyléčitelné onemocnění bazálních ganglií mozku. Podle nejnovějších výzkumů amerických vědců může být choroba i genově podmíněná. Projevuje se třesem, svalovou ztuhlostí a zpomaleným pohybem. Postihuje především osoby vyššího věku. Léčba je schopná zpomalit průběh nemoci. Spočívá v podávání léků, které do mozku dodávají chybějící dopaminy a v pravidelném cvičení výrazně zlepšujícím stav nemocných.

HANA SVÍTILOVÁ, Českobudějovické listy, 26.10.2001

Ohodnoťte tento článek!