Přejít na obsah

Knížka, která dokáže pacientovi zachránit život

zpět
22.7.2010
stetoskop, klávesnice, počítač
zvětšitstetoskop, klávesnice, počítačZdroj: sensingarchitecture.com

stetoskop, klávesnice, počítač | Zdroj: sensingarchitecture.com

 

"Ve zdravotnictví mohou být elektronické nástroje či služby neocenitelnými pomocníky. Jasným příkladem toho jsou dílčí řešení eHealth, která již ve světě fungují," říká v rozhovoru ředitel IZIP Jiří Pašek.

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI IZIP - ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ KNÍŽKA JIŘÍ PAŠEK PRO PRÁVO:

Co je IZIP - Elektronická zdravotní knížka?

IZIP - Elektronická zdravotní knížka představuje vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta, které jsou dostupné 24 hodin denně na internetu, plus další služby související s prevencí či finanční stránkou zdravotní péče. Tato služba zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče.

Není to moc superlativů?

Ne. Společnost IZIP provozuje unikátní a patentovaný systém Elektronických zdravotních knížek (EZK), který získal řadu mezinárodních ocenění, například v roce 2005 cenu za nejlepší projekt na světě v oblasti eHealth - elektronického zdravotnictví. Systém IZIP je také referenčním projektem pro státy EU.

Jak je v České republice rozšířen mezi pacienty a mezi lékaři?

Aktuálně využívá výhod systému EZK již přibližně každý šestý obyvatel ČR, konkrétně je zapojeno více než 1 800 000 uživatelů, téměř 15 000 lékařů a více než 100 nemocnic. Důležité je také to, že se zvyšuje využívání systému IZIP - objem zdravotních záznamů se každý měsíc zdvojnásobuje. Jde celkově o stovky miliónů zápisů v Elektronických zdravotních knížkách.

Co musí člověk udělat, když se chce do systému přihlásit?

Služba EZK je nyní nejdostupnější v celé historii projektu, k dispozici je totiž hned několik způsobů, jak je možné do systému vstoupit. Nejjednodušší je online registrace na stránkách www.izip.cz. Do systému se můžete zaregistrovat také na vybraných pobočkách České pošty se službou Czech Point, na vybraných pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., nebo v lékárnách využívajících systémy Lekis či Apatyka servis. Do systému vás může zaregistrovat také váš lékař, pokud je sám zapojený v IZIP. Další variantou registrace jsou externí terénní pracovníci. Služba EZK je určena výhradně pojištěncům VZP.

Jaké výhody bude pacient z elektronické zdravotní knížky mít?

Výhod pro uživatele EZK je opravdu mnoho. EZK představuje bohaté informační zázemí jak pro pacienta, tak pro lékaře nebo například pro pracovníky záchranné služby. Ale nejde jen o informace o zdraví či nemoci. Elektronická zdravotní knížka „stojí“ na čtyřech pilířích.

Které to jsou?

Prvním je Emergentní dataset, v němž jsou důležitá zdravotní data nutná pro záchranu života přístupná pouze lékařům záchranné služby. Dalším je souhrn zdravotních informací, které jsou klientovi dostupné kdykoliv na internetu. Třetím pilířem jsou přehledy vykázané péče, uhrazených regulačních poplatků a doplatků na léky umožňující kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. V EZK najdete také aplikace (například očkovací kalendář nebo kalendář preventivních prohlídek) upozorňující na preventivní aktivity a informující o zdravotních rizicích. To je čtvrtý pilíř. Nesmíme opomenout, že využívání EZK výrazně zefektivní jednotlivé procesy v celém zdravotnictví - omezí se například duplicity v diagnostice či preskripci. Takto „ušetřené“ finanční prostředky se mohou přesunout tam, kde je jich nejvíce ve zdravotnictví potřeba - tedy na kvalitnější péči o pacienta.

Může si pacient prostřednictvím IZIP kontrolovat, jaké léky mu kdo předepíše a také kolik stála jeho léčba?

Uživatel EZK má přehled o celém průběhu vlastní léčby, samozřejmostí je i záznam o předepsaných lécích. Do EZK mohou zapisovat totiž nejenom lékaři zapojení v IZIP, ale také lékárníci. Jde o důležitou zdravotní zprávu, protože se v praxi často stává, že si pacient nepamatuje léky, které užívá pravidelně či které bral v minulosti, což je nezbytná informace pro lékaře při volbě další medikace. To, kolik stála jeho léčba, se uživatel EZK dozví v Osobním účtu pojištěnce, kde jsou zaznamenány veškeré výkony zdravotnických zařízení, které byly vykázány zdravotní pojišťovně včetně vydaných léků na lékařský předpis.

Co dělat v případě, že pacient nemá internet. Může se do systému zapojit také? Budou mu rozumět starší občané, důchodci?

Elektronická zdravotní knížka má svůj význam pro uživatele všech věkových skupin, a to i v případě, kdy sám pacient aktivně tuto knížku nevyužívá - například z důvodu vysokého věku nebo když nemá počítač a není ani připojen k internetu. Důležité je, že se k Elektronické zdravotní knížce dostane lékař, případně členové rodiny, kteří se o seniora starají. Kromě oprávněných osob - lékařů, má k výběru důležitých informací přístup i zdravotní záchranná služba. EZK tedy nejenom chrání zdraví, ale může život klienta díky základním informacím o pacientovi, mezi které patří například alergie nebo krevní skupina, pomoci zachránit. Elektronická zdravotní knížka je v každém případě přínosná pro svého uživatele, a to bez ohledu na věk, zdravotní stav, či schopnost pracovat s výpočetní technikou.

Nyní na ulicích náboráři chytají občany a lákají je, aby se do IZIP přihlásili. Je to podle vás správné?

Chceme, aby naše služba a možnost zaregistrovat se do systému byla pro kohokoliv co nejjednodušší, proto ji nabízejí nyní také externí pracovníci - získatelé - po celé republice. Naše společnost podrobuje všechny tyto obchodní zástupce školení a všichni také procházejí náročným certifikačním procesem. Pokud se přesto stane, že dojde k nějakému pochybení, kdy získatel poruší doporučený obchodní kodex, tak takovéto způsoby chování přísným způsobem postihujeme.

Má pacient zaručenu ochranu svých dat a jak?

Zdravotní data jsou v Elektronické zdravotní knížce vysoce zabezpečena, zároveň jsou uživateli EZK dostupná neustále na internetu. Zabezpečení informací proti krádeži či zneužití je u EZK srovnatelné se zabezpečením účtů v bankách a tudíž nesrovnatelně vyšší než například v běžné kartotéce v ordinaci. Provoz Elektronických zdravotních knížek probíhá v souladu s českou legislativou a společnost IZIP je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za sedm let, kdy systém Elektronická zdravotní knížka funguje, nedošlo nikdy ke ztrátě dat, ani k „nabourání“ do systému ze strany softwarových pirátů.

Kolik se za tuto službu platí?

Služba EZK je pro pojištěnce VZP, kterým je exkluzivně určena, poskytována zcela zdarma. Uživatel tedy neplatí žádný poplatek ani za registraci do systému, ani za následné vedení Elektronické zdravotní knížky.

Koalice se shodla na rozšíření IZIP. Do kdy by podle vás české zdravotnictví mělo na ni plně přejít?

Pravděpodobně máte na mysli celkový rozvoj eHealth (elektronické zdravotnictví - poz. redakce), o kterém koalice diskutuje. Jde o zcela přirozenou evoluci, která je nyní ve fázi digitalizace. Ve zdravotnictví mohou být elektronické nástroje či služby neocenitelnými pomocníky. Jasným příkladem toho jsou dílčí řešení eHealth, která již ve světě fungují. To, že má Česká republika jeden z největších systémů, bylo oceněno již v roce 2005 cenou Nejlepší na světě v kategorii eHealth za rok 2005. Chtěl bych připomenout, že registrace do systému IZIP probíhá na základě naprosté dobrovolnosti, a to nejen na straně pacienta, ale i na straně lékaře, a tudíž je těžké odhadovat, kdy v systému budou všichni lékaři či pojištěnci VZP.


Klíčová slova

Autoři

Václav Pergl, Právo

Komentovat článek: Knížka, která dokáže pacientovi zachránit život

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Knížka, která dokáže pacientovi zachránit život

Komentáře

dalších 7 komentářů
Eva Spurná IZIP  | 18. 08. 2010 23:22

IZIP jsem si založila hned v začátku a založila jsem ho i nezletilé dceři. Myšlenka dobrá, praxe mizerná. Zaslala jsem s přihláškou i jména doktorů úhledně napsaná do tabulky ve Wordu. Tak do IZIP zaznamenali všechny doktory k dceři a mně žádného. Chtěla jsem využít IZIP, abych věděla od kdy mám cukrovku, od kdysi píchá, kdy jsem měla mononukleozu, protže se na to všichni doktoři ptají. Software IZIP tenkrát dovolil údaje pacientem dodané doplnit jen do nic neříkajícího okénka a navíc asi jen 5 zápisů a dál to nešlo. Tak v době počítačů a vynaložených miliard do IZIP chodím s písemnou zdravotní knížkou, kterou jsem si udělala na PC. Nemám ji aktualizovano od lékařů, ale zase jim můžu odpovídat na jejich odborné otázky i když jen laicky.

lékař5 Zajímala by mě reálná kazuistika  | 23. 07. 2010 16:23

Přesně jste to shrnul. Z této jedinečné nepovinně povinné databaze osobních i citlivých údajů a informací ve spojení s rodným číslem nás bude mít majitel této elektronické banky jako na dlani, ba co víc, bude do nás do všech vidět jako do hubené kozy. Stačí si uvědomit, kde povinně hlásíte svoje jedinečné rodné číslo (každý občan)-zaměstnavatel, berňák, sociálka, matrika, banky (platební karty), policie, samospráva. S vaším rodným číslem jsou spojená ID vašich nejbližších (s jejich celou databazí), s vašimi pacienty, vašimi výkony, pohybem v čase a prostoru, s vašimi pacienty a známými. Je to skoro lepší než mikročip pouze s vašimi osobními daty, co na nás ty bestie šijou...

MUDr Jiří Kilian Zajímala by mě reálná kazuistika  | 23. 07. 2010 07:34

No, obsahově milý kolego je to skutečně trochu problém, a to hnede v několika ohledech. Jednak je třeba si uvědomit, jak jsou údaje o pacientovi do systému ukládány. Je to jeho účet a on s ním hospodaří. Dá-li jich tam polovinu, bude tam polovina. Poloviční informace jsou někdy horší než žádné. Podruhé, toto médium není obsahem vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Nejsem si jist, zda údaje mimo zdravotnickou dokumentaci jsou právně relevantní a zda jsou validní natolik, aby mohly být vzaty jako zdroj anamnestického vyšetření a zda je povinností lékaře zaznamenávat zdarma údaje do zdravotní dokumentace a navíc vkládat do IZIP. Po třetí, už tu někde nedávno proskočila taková drobná noticka o tom, jak lze z oné elektronické knížky vyhodnotit kvalitu péče, účtováníé úúhrady a pod. To pokud někdo zamýšlí, pak je na místě varovný ukazovák. Zajímavá pro mne je jedna věc. Miliarda na IZIP na straně jedné a naprostá neschopnost jednoho zdrav. zařízení záískat informace, držené jiným zdrav. zařízením, to skrze nepropojení informačních systémů. Řekl bych, že IZIP je past a že jeho propagace argumenty typu "všude na západě" je jednak nesmyslná, jednak lživá, jednak populisticky účelová, jak náleží politikům.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné