Koalice: Pacienti svá práva neznají, nebo ze strachu nevyužívají

Čeští pacienti přes všechnu osvětu neznají svá práva, nebo se jich bojí využít. Těžko se jim překonává zakořeněná tradice, že nemají mluvit lékaři do léčení, řekla ČTK výkonná ředitelka Koalice pro zdraví Jana Petrenko.

I když v posledních letech přibylo těch, kteří s lékaři diskutují a chtějí i nahlížet do své zdravotní dokumentace, stále ještě se jich řada bojí, aby lékaře řadou dotazů nerozzlobili.

„Pro pacienty je nejtěžší překonat vlastní strach z toho, aby nenazlobili svého lékaře, když se ho budou ptát, aby si nemyslel, že ho kontrolují, zkoušejí a chtějí se mu plést do řemesla,“ vysvětlila.

Koalice zastřešuje řadu pacientských organizací zaměřených na konkrétní nemoc. Už pět let dělá osvětu o pacientských právech pro pacienty i lékaře.

„Za tu dobu vidíme dramatickou změnu – lékaři už přicházejí na to, že informovaný pacient je lepší, protože se s ním dá rozumně diskutovat. Lépe také spolupracuje v léčbě, když je informovaný,“ uvedla Petrenko.

Pacientské organizace pečují i o rodiny nemocných. Lékař, který je odborníkem na léčení dané nemoci, neví obvykle všechno o sociálních dávkách a dalších okolnostech onemocnění. To ví jen pacient, který zná nemoc „z první ruky“.

V pacientské organizaci předává své zkušenosti dalším pacientům a jejich rodinám. Organizace také vědí ze zkušeností svých členů, co u většiny nemocných funguje v léčbě nejlépe.

Petrenko ocenila i to, že pacientské organizace spolupracují se členy rodiny. Lékaři na ně nemají čas, organizace jim pomůže vyrovnat se s onemocněním svého člena a učí je, jak s ním jednat. Osvětu o právech pacientů mají organizace na webech, lidé je najdou i na stránkách koalice.

Bezplatnou právní poradnu poskytuje pacientům Liga lidských práv v projektu Férová nemocnice.

Na svém webu shrnuje práva i povinnosti pacientů i zdravotníků. Lidé se dozvědí například to, za jakých okolností mohou souhlasit s vyšetřením či operací, komu může lékař dát zprávu o jejich zdravotním stavu, jak je zajištěno dodržení lékařského tajemství, jak postupovat při stížnosti, když nejsou spokojeni s péčí či jaká mají práva pacienti s duševní nemocí nebo umírající.

Ohodnoťte tento článek!