Koalice soukromých lékařů chce po ministru zdravotnictví také přidat

mikrofon, rádio, přepis

Hostem pořadu Ozvěny dne byl mluvčí Koalice soukromých lékařů a předseda Sdružení soukromých gynekologů Vladimír Dvořák.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka: Koalice soukromých lékařů chce po ministru zdravotnictví, aby od ledna přidal také jim. S takovým požadavkem jdou na dnešní setkání s šéfem resortu Svatoplukem Němečkem. Chtějí také, aby vysvětlil svůj výrok, že všechny peníze získané navýšením odvodů státu půjdou na růst platů zdravotnických pracovníků v nemocnicích a některých zdravotnických zařízení. Do vysílání zvu mluvčího Koalice soukromých lékařů a předsedu Sdružení soukromých gynekologů Vladimíra Dvořáka. Dobrý den.

Vladimír DVOŘÁK, mluvčí Koalice soukromých lékařů a předseda Sdružení soukromých gynekologů: Hezký den vám i posluchačům.

moderátorka:
S ministrem Němečkem se schází zástupci ambulantních lékařů poměrně pravidelně. Naposledy v červnu. Tehdy vám ministr slíbil předložit propočty k navýšení a z té schůzky v červnu odcházeli zástupci lékařů také poměrně spokojeni. Změnilo se od té doby něco?

Vladimír DVOŘÁK:
Je pravdou, že ta schůzka byla oboustranně korektní a měli jsme z ní dobrý pocit. Od té doby, co proběhla, nemáme zatím další informace. Analýzu, kterou jsme měli obdržet, jsme zatím nedostali. Počítáme s tím, že ji snad obdržíme dnes.

moderátorka:
To budou tedy ty propočty.

Vladimír DVOŘÁK:
Ale s určitým znepokojením jsme sledovali v médiích opakované výroky pana ministra, který opět řekl, že všechny prostředky, které přijdou do systému veřejných financí navíc, budou spotřebovány selektivně jenom na platové nároky některých kolegů některých lůžkových zařízení.

moderátorka:
Takto vnímáte prohlášení ministra Němečka? Protože on také řekl, že váš vzkaz, že i soukromí lékaři mají zaměstnance ve svých ambulancích, vnímá a že váš požadavek, aby ministerstvo pamatovalo i na soukromé lékaře, považuje za naprosto legitimní. Čili vy tam vnímáte to, že…

Vladimír DVOŘÁK:
Tady nejde, tady nejde vůbec o zaměstnance, paní redaktorko. Tady jde o ocenění práce lékaře. Jediné systémové řešení je, pokud bude obecně v České republice práce lékaře, ať už je soukromý nebo zaměstnanec, ať už je u lůžka nebo v ambulanci, když bude ta práce náležitě oceněna. A toto nelze docílit nějakými úhradovými vyhláškami, ale jediný systémový krok je provést změny v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, což je dokument, podle kterého jsou placena všechna zdravotnická zařízení. A toto ujištění zatím postrádáme, ani jsme jej nikde neslyšeli a o tomhle bychom chtěli diskutovat opakovaně, tak jako při minulé schůzce.

moderátorka:
Co se týká té dnešní schůzky, tak tam očekáváte tedy, že dostanete ty analýzy, propočty ministerstva a budete se snažit tedy přesvědčit ministra Němečka, aby přistoupil na ten náš, váš návrh, co se týče změny úhrad bodového systému?

Vladimír DVOŘÁK:
Myslíme si, že je to racionální návrh a hlavně spravedlivý. Nechceme žádnou skupinu lékařů nějak diskriminovat. Souhlasíme s tím, že ocenění práce lékařů není dostatečné v České republice, ale nevidíme důvod, aby z nějakého navýšení plateb profitovala jenom jedna kýmsi vybraná profesní skupina.

moderátorka:
Ale ministr tvrdí, že je nutné zvýšit příspěvky jak nemocnicím, tak ambulantní péči, když říkáte, že cítíte, že jaksi protěžuje jenom jednu skupinu. Vy to opravdu tak cítíte?

Vladimír DVOŘÁK:
My jsme tohle tvrzení zatím nikde neslyšeli, zatím nevíme, jak by se to mohlo realizovat v praxi. Ale pokud to ujištění dostaneme, tak budeme velice rádi a určitě ministra budeme v tom plně podporovat.

moderátorka:
Tvrdíte, že někteří soukromí lékaři by kvůli nenavýšení úhrad mohli i skončit. Z čeho vycházíte?

Vladimír DVOŘÁK:
Já si myslím, že v médiích už dlouho je prezentováno to, jak populace lékařů v ambulancích stárne. Týká se to zejména primární péče, ale nejenom jí. A je to zejména také tím, že přestává být ta činnost ekonomicky atraktivní. Takže pokud někdo opravdu několik let bude honorován nominálně stále stejně a reálná úhrada bude klesat, tak nejenom že ta jeho praxe se stane postupně neprodejnou, ale možná jeho také omrzí ty služby poskytovat. Takže je nutné na to upozornit a je nutné to řešit ještě předtím, než bude citelně cítit výpadek některého spektra zdravotních služeb v ambulancích.

moderátorka:
Máte odhady právě, jak velký by tento výpadek mohl být? Kolik je takto ohrožených ambulancí?

Vladimír DVOŘÁK:
Ty demokratické ukazatelé jsou docela jasné. Posledně to bylo asi prezentováno u praktických dětských lékařů, kde skutečně velká část jich je důchodových a mladých, to znamená třeba někdy 35 a mladších, jsou snad desítky v České republice. A myslím si, že už to je docela alarmující, pokud nebude zajištěna náhrada těch starších těmi středního věku a mladšími, tak může být problém pro celou ambulantní sféru. A vyřešit situaci finančně je to primární, aby alespoň byla ta činnost, která je také vysoce zodpovědná, náročná, atraktivní pro ty, které, kteří budou končit s lékařskými fakultami.

moderátorka:
Jaký závěr z té dnešní schůzky chcete mít, co chcete pregnantně slyšet od ministra Němečka? A pokud se tak nestane, jak budete pokračovat dál?

Vladimír DVOŘÁK:
Rádi bychom, aby se potvrdilo to, na čem jsme se shodli při minulém jednání. To znamená, že je reálné navýšit ohodnocení práce lékaře v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, aby vzniklo nějaké písemné memorandum obou stran v tomto smyslu. A pokud něco takového vznikne a skutečně ty prostředky, které přijdou do toho systému navíc, se paritně rozloží mezi všechny lékaře, tak budeme velice spokojeni a budeme podporovat další kroky.

moderátorka:
Pakliže to nebude k vaší spokojenosti, tak co jste ochotni podniknout dál?

Vladimír DVOŘÁK:
Pokud se, pokud by se stalo, já nechci předvídat, protože z toho prvního jednání jsme měli skutečně pocit, že ministr se snaží a respektuje naše požadavky a vidí je jako oprávněné. Kdyby se nicméně stalo to, že ta ambulantní sféra bude výrazně znevýhodněna opakovaně, tak se nedá vyloučit to, že bychom působili na naše pacienty a na veřejnost a o konkrétní podobě případně každý…

moderátorka:
Jakým směrem byste působili?

Vladimír DVOŘÁK:
Já si myslím, že ta konkrétní podoba, ta by se nechala až poté, co se domluví mluvčí jednotlivých organizací, která, které sdružují jednotlivé poskytovatele ambulantní zdravotní péče. Ale my nejsme zrovna ti, kteří křičeli na náměstí, že odejdou a vždycky jsme byli spíše korektní a snažili jsme se domluvit jak s ministerstvem, tak s plátci zdravotního pojištění a doufám, že to tak bude i nadále.

moderátorka:
Do budoucna si umíte představit, že byste takto křičeli, že odejdete?

Vladimír DVOŘÁK:
Nerozumím.

moderátorka:
Do budoucna si umíte představit, že byste přece jen k takovému protestu třeba přistoupili?

Vladimír DVOŘÁK:
Nemyslím si, že, nemyslím si, že zrovna tuto formu, to znamená vydírání a strašení pacientů, že zrovna tuto formu bysme zvolili. Ale každopádně bychom nějak na pacienty působili.

moderátorka:
Říká mluvčí Koalice soukromých lékařů a předseda Sdružení soukromých gynekologů Vladimír Dvořák. Děkuji vám za rozhovor, na shledanou.

Vladimír DVOŘÁK:
Na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!