Koalice soukromých lékařů vyhlašuje, že její postoj k projektu IZIP se od ledna 2011 nijak nezměnil.

stetoskop, klávesnice, počítač

Koalice soukromých lékařů vnímá kritiku projektu IZIP nejen z řad členů organizací, které sdružuje.
Z řady důvodů ji považuje za oprávněnou a vyslovuje proto nedůvěru k takovéto aktivitě eHealth, kterou vnímá spíše jako aktivitu soukromé společnosti, než jako ucelený národní program státem garantovaný, který by zajistil dostatečnou ochranu osobních dat před zneužitím soukromými subjekty.

Projekt IZIP ve stávající podobě proto organizace sdružené v Koalici soukromých lékařů nepodporují, neboť ho v současné podobě nepovažují za přínos pro pacienty ani pro lékaře.

Proto Koalice soukromých lékařů nedoporučuje, aby byly za IZIP v současné podobě utráceny prostředky z veřejného zdravotního pojištění, neboť stávající podobu vnímá jako nadstandardní službu, která by měla mít jiný způsob hrazení s výrazným podílem na straně pacienta.

Elektronizaci zdravotnictví ve smysluplné podobě považujeme za perspektivní a rádi
se zúčastníme diskuse o její realizaci.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí Koalice
MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Ohodnoťte tento článek!