Kolik budeme platit u lékaře?

Zdravotnické poplatky se staly od svého zavedení výbušným tématem českého zdravotnictví. Vláda premiéra Nečase jako jednu z prvních věcí svého úřadování zamítla jejich úplné zrušení. Další podoba poplatků závisí na ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi.

Podle jeho návrhu by výše zdravotnických poplatků závisela na ročních příjmech pacienta. Návrh počítá s maximálním limitem ve výši dvou procent ročních příjmů pacienta.

„Vím, že podobný systém funguje v sousedním Německu. V každém případě je nutné změnu dobře promyslet ze dvou důvodů – z důvodu určité regulační funkce poplatků a z důvodu možného zvýšení administrativní zátěže. Poplatky mají opodstatnění především u pobytu v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kde plní formu určité ekvivalentní náhrady za stravu a ubytování. V ostatních případech je nutné vážit na lékárnických vahách,“ říká k ministrovým návrhům Lubomír Káňa, ředitel Revírní bratrské pokladny.

Pojišťovny se obávají nárůstu administrativní zátěže.

Upozorňují také na právní problém. Až dosud nemají zdravotní pojišťovny přehled o příjmech jednotlivých pojištěnců. Od zaměstnavatelů dostávají pouze souhrnné informace za celou firmu, organizaci. K tomu, aby byly schopny kontrolovat výši příjmu u každého pojištěnce a určovat výši maximálního ročního limitu, by bylo nutné změnit příslušné zákony.

„Vedle omezení a regulace zbytečně vyžádané a poskytované péče mohou mít u chronicky nemocných pacientů vážný sociální dopad. Stanovení maximálního limitu je nutné; zda to jsou právě dvě procenta z ročních příjmů, je otázkou. Nutné je vše propočítat, vyjít z dosavadních zkušeností, abychom s vaničkou nevylili i dítě,“ dodává Káňa.

Ohodnoťte tento článek!