Kolik budou pacienti platit v zahraničí za zdravotní péči

Ve státech EU a dalších, s nimiž máme smlouvu, vždy zaplatíme stejnou spoluúčast na léčebných výlohách a lécích jako místní pojištěnci toho státu, v němž jsme. Tyto výdaje žádná mateřská zdravotní pojišťovna nebude proplácet. Proto je lepší se na cestu do zahraničí i komerčně připojistit…

Pak se těmto nákladům vyhneme.

BELGIE

* 25-40 procent za lékařskou a stomatologickou péči

* 25 % za nezbytné léky, maximálně 9,3 eura

* 12 eur za den v nemocnici + jednorázový poplatek dle typu péče 27 eur a paušální spoluúčast na léky 0,6 eura/den

DÁNSKO

* 100 % stomatologické ošetření, u některých akutních případů 35 až 60 %

* 15 až 100 % za léky podle výše celkových nákladů

ESTONSKO

* 25 estonských korun za den na lůžku v nemocnici. Netýká se dětí do osmnácti let

* 20 estonských korun podle typu léku. U některých to může být k tomuto poplatku 10 až 50 procent z ceny léku, maximálně do výše 200 estonských korun za recept

* 100 procent za stomatologické ošetření, bez spoluúčasti jsou děti do osmnácti let

* 50 estonských korun za návštěvu soukromého lékaře

* 50 estonských korun za návštěvu u specialisty

* 100 % za stomatologické ošetření

FINSKO

* 11 až 22 eur za lékařské ošetření, případně extra poplatek až do výše 15 eur za péči v době mimo ordinační hodiny

* 35 eur za stomatologickou péči

* 26 eur za den v nemocnici

* 22 eur za vyšetření na poliklinice

* 72 eur za ambulantní chirurgický zákrok

* 50 % nákladů na léky po odečtení povinné spoluúčasti 10 eur

FRANCIE

* 30 % nákladů za lékařské ošetření

* 20 % nákladů za nemocniční péči nebo 10,6 eura za den na lůžku

* 65 % nákladů za léky s modrou etiketou, 35 % s bílou, 35 % bez etikety

IRSKO

* pokud hradíte péči nebo léky v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR s jejich originály na pobočku své české zdravotní pojišťovny.

Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila irská strana

ISLAND

* 500 až 1400 islandských korun za návštěvu lékaře a ošetření

* 100 procent za stomatologické ošetření

* 0 až 100 % za léky v závislosti na věku

ITÁLIE

* 36 eur za lékařské ošetření

* 100 % za léky

KYPR

* 1 kyperskou libru za návštěvu u lékaře nebo stomatologa

LICHTENŠTEJNSKO

* 67 švýcarských franků za lékařské ošetření a hospitalizaci po dobu 30 dnů

* stomatologické ošetření hradí pacient v plné výši

LITVA

* 100 procent za zubní ošetření

* 0-50 % za léky podle typu

LOTYŠSKO

* Centru mezinárodních úhrad se zatím nepodařilo získat potřebné informace

LUCEMBURSKO

* pět procent, maximálně 2,25 eura za lékařské ošetření

* do 38 eur bez spoluúčasti u zubaře, nad 38 eur spoluúčast 5 %

* 20 procent za léky

* devět eur za den v nemocnici po dobu prvních 30 dní

MAĎARSKO

* stomatologická péče podle druhu ošetření v ordinaci

* 0 až 100 % za léky podle konkrétního typu

MALTA

* pokud zaplatíte v hotovosti, můžete si nechat zaplacenou částku refundovat po návratu do České republiky svou zdravotní pojišťovnou

NĚMECKO

* 10 eur za návštěvu lékaře nebo zubaře

* 10 procent z ceny léku, minimálně 5 eur, maximálně 10 eur

* 10 % z ceny cesty sanitkou (5 až 10 eur) maximálně

* 10 % z ceny léčebných prostředků

* 4 nebo 4,5 nebo 5 eur za léky podle velikosti balení

* devět eur za den v nemocnici maximálně po dobu 18 dnů

NIZOZEMSKO

* stomatologické ošetření si pacient většinou hradí sám

* hrazení léků je individuální podle typu

* v nemocnici se hradí příplatek za nadstandard

NORSKO

* 114 norských korun za lékařské ošetření přes den, 168 večer, v noci a přes víkend

* 100 procent za stomatologické ošetření

* 36 %, maximálně 400 norských korun za modrý recept na lék

* hospitalizace v nemocnici je zdarma

POLSKO

* uschovat originály účtů a po návratu do ČR je předložit vlastní české zdravotní pojišťovně. Ta náklady proplatí do výše, kterou by uhradila polská strana.

PORTUGALSKO

* 1,5 až 5 eur za lékařské ošetření

* 20 až 100 procent za lék podle druhu

RAKOUSKO

* 3,6 eura za vystavení nemocenského lístku

* 4,25 eura za položku na receptu

* 7,7 až 9 eur za den na lůžku v nemocnici

ŘECKO

* 25 procent z ceny léků

SLOVENSKO

* 20 slovenských korun za návštěvu v ambulanci lékaře a zubaře

* 20 slovenských korun za recept + různá výška spoluúčasti v závislosti na zařazení léku do kategorizačního seznamu léků

* 50 slovenských korun za den v nemocnici, nejdéle však 21 dní

* dvě slovenské koruny za kilometr jízdy sanitkou

SLOVINSKO

* 5 až 20 % za lékařské ošetření

* 25 % za hrazené léky, až 100 % za ostatní léky

* 15 % z nákladů na hospitalizaci

ŠPANĚLSKO

* 40 procent z ceny léku

* náklady na ošetření u zubního lékaře ve většině případů hradí pacient sám ze svého

ŠVÉDSKO

* 100 až 250 švédských korun za lékařské ošetření

* 250 švédských korun za ambulantní akutní ošetření

* do 900 švédských korun za léky je spoluúčast 100 %. Léky v ceně od 900 do 4300 švédských korun – spoluúčast 10 až 50 %.

* 80 švédských korun za den v nemocnici.

ŠVÝCARSKO

* 25 švýcarských franků u dítěte do osmnácti let za den v nemocnici

* 70 švýcarských franků nad osmnáct let za den v nemocnici

VELKÁ BRITÁNIE

* 80 %, maximálně 348 liber za stomatologické ošetření

* 5,9 libry za lék

CHORVATSKO

* 15 procent za speciální zdravotní péči včetně jednodenní chirurgie a speciální zubní péče

* 25 procent za náklady na lůžko a stravu při hospitalizaci u chronických onemocnění

* 30 % nákladů na lůžko a stravu při hospitalizaci při akutních onemocněních

* 50 % za některé léky

SRBSKO A ČERNÁ HORA

* 20 procent za lékařské a stomatologické ošetření v Černé Hoře, 9 dinárů za totéž v Srbsku

* 13,4 dináru za léky v Černé Hoře, 9 dinárů v Srbsku

* 13,4 dináru v Černé Hoře za den na lůžku v nemocnici do 15 dnů, nad 15 dnů 8,4 dináru

* devět dinárů v Srbsku za den hospitalizace v nemocnici do 15 dnů, nad 15 dnů čtyři dináry.

Zdroj: Centrum mezistátních úhrad

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!