Kolik lékařů odejde? Nikdo neví

kufry, odchod, výpověď

Krajští politici zatím vyčkávají. Přesto je výzva Děkujeme, odcházíme téměř frustruje.

Jak si stojí Karlovarská krajská nemocnice (KKN)? Podle generálního ředitele Zdeňka Horáka dobře.
Oproti loňské srovnatelné době, kdy řešila ztrátu ve výši 36 milionů, vykázala zisk 2,5 milionu korun. Někteří krajští zastupitelé přesto vyjádřili obavy o další fungování zdravotní péče v kraji. Impulsem byla výzva Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme“. K výzvě, kterou se LOK-SČL snaží dosáhnout garance platů lékařů ve výši až půldruhého nebo až trojnásobku jejich průměrné mzdy a zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělání, se v republice přihlásilo už 3 448 lékařů. Ti deklarují, že pokud se nepodaří dosáhnout těchto požadavků, jsou připraveni podat k 31. prosinci letošního roku hromadnou výpověď.

V Karlovarské krajské nemocnici tuto výzvu v listopadu podepsalo téměř šedesát lékařů, sedmnáct v chebské a čtyřicet v karlovarské nemocnici. Řada lékařů je rozhodnuta odejít. „Jak to budete řešit?“ ptala se Horáka krajská zastupitelka Berenika Podzemská ( Doktoři), „Tuto výzvu v žádném případě nepodceňujeme. Žádná opatření ale dopředu dělat nemůžeme. Pokud jde o získávání financí pro zdravotnictví, pak s lékaři souhlasím. Jsme na stejné lodi. Něco jiného je ale podat výpověď. V rámci finančních možností se snažíme o vstřícný krok, ale nemůžeme rozdělovat peníze, které nemáme,“ zdůraznil ředitel Horák.

Krajský radní pro zdravotnictví Václav Larva (ČSSD) dodal, že ani Karlovarský kraj není informován, kolik lékařů by mělo z nemocnic odejít.

„Financování je závislé na zdravotních pojišťovnách, nemůžeme ovlivnit požadavky, které máme na stole. Jejich fungování my na krajské úrovni nemůžeme ovlivnit. Na všechna negativa fungování krajského zdravotnictví jsem upozornil premiéra Nečase, ale odpověď jsem nedostal,“ uvedl Larva. Ten se netají tím, že je k výzvě Děkujeme, odcházíme velmi skeptický, ale spíše než k doktorům je kritický ke krokům ve zdravotnictví současné vlády. Jak radní Larva, tak ředitel Horák ale vědí, že pokud v jednom z klíčových oddělení nemocnic v kraji dají současně výpověď dva lékaři, pak je bude nutné je uzavřít. Někteří krajští zastupitelé chtěli po vedení kraje také vědět, za jakých podmínek byla Karlovarským krajem pronajata sokolovská nemocnice, a tím vyčleněna z krajské akciové společnosti Karlovarské krajské nemocnice. Ta dosud sdružovala karlovarskou, chebskou i sokolovskou nemocnici.
K tomuto bodu na krajském zastupitelstvu za veřejnost vystoupil Otmar Homolka (O co jim jde) „Karlovarský kraj měl vypracovanou strategii zdravotnictví. Pronajali jste nemocnici v Sokolově a veřejnost by měla znát podmínky tohoto pronájmu. Bude tedy podle tohoto vzoru pronajata i karlovarská a chebská nemocnice?“ ptal se představitelů Karlovarského kraje.

Zastupitelka Berenika Podzemská pak upozornila na to, že Karlovarský kraj by se tak stal jediným krajem v republice, který by se vzdal kontroly nad zdravotnictvím, a zdůraznila, že krajští zastupitelé neobdrželi ani znění pronájemní smlouvy na sokolovskou nemocnici.

„Pouze devět lidí (jedenáct radních supluje valnou hromadu KKN, pozn. red.) rozhodlo o budoucnosti zdravotnictví v kraji. Za tři miliony korun ročně jste pronajal sokolovskou nemocnici na dvacet let, což neodpovídá péči řádného hospodáře. To je naprosto směšná cena. Upekli jste si to mezi sebou. Bude takto tiše a potajmu pronajata i karlovarská a chebská nemocnice?“ osočila krajské vedení.

Krajský radní pro zdravotnictví Larva jí odpověděl, že to není kraj, který nemocnicím vládne, ale pokud by úvaha o pronájmu karlovarské a chebské nemocnice přišla, pak by to bylo avizováno a bylo by to věcí veřejnou. „Formálně nebylo uděláno nic. Jde stále jenom o úvahu, kterou konzultujeme s chebským a karlovarským vedením města,“ uvedl radní Václav Larva.

Ohodnoťte tento článek!