Kolínská nemocnice postaví nový lůžkový pavilon chirurgie

Titulní obrázek

Kolínská nemocnice připravuje výstavbu lůžkového pavilonu chirurgických oborů. Bude navazovat na nové centrální operační sály, které byly uvedeny do provozu před rokem. Vznikne tak komplex zdravotní péče pro pacienty s chirurgickými, ortopedickými a urologickými onemocněními, řekl ředitel Luděk Rubáš…

Stavba nového pavilonu by měla začít na sklonku letošního roku a skončit na jaře 2010. Náklady se odhadují na 250 milionů korun. Z toho 200 milionů korun poskytne Středočeský kraj z půjčky, kterou si vzal na rekonstrukce svých nemocnic, zbytek uhradí nemocnice z vlastních zdrojů nebo z případné státní dotace.

Ještě letos kolínská nemocnice zahájí také rekonstrukci očního pavilonu, kde kromě moderního očního vzniknou nová oddělení geriatrie a jednodenní medicíny. V první etapě začne stavba geriatrie, která by měla být hotova příští rok. Náklady jsou 30 milionů korun a nemocnice na to získala dotaci z Regionálního operačního programu. S jeho finanční pomocí počítá i v dalších etapách, protože celková hodnota akce se odhaduje na 130 až 150 milionů korun.

V minulých letech nemocnice uvedla do provozu moderní pracoviště interny, neurologie, geriatrie, onkologie, mammocentrum, endoskopické centrum, stravovací provoz a pracoviště mikrobiologie. Otevřela centrum prenatální péče, kardiovaskulární centrum, diacentrum, oční ambulantní centrum a také centrální odběrové místo.

Před rokem dokončila stavbu pavilonu centrálních operačních sálů, jednotek intenzivní péče, neodkladného příjmu a radiodiagnostiky. Pro pacienty přibyla možnost vyšetření nejmodernějším přístrojem CT a magnetické rezonance. Podstatně se tím zvýšil rozsah i kvalita poskytovaných zdravotních služeb. „Centrální operační sály znamenají koncentraci odborníků na jednom místě. Umožňuje to rychlé stanovení diagnózy, rychlé operační léčení a doléčení v jedné budově bez zbytečné manipulace s pacientem,“ uvedl Rubáš.

Nemocnice Kolín, která zahájila provoz před 110 lety, patří mezi čtyři nejvýznamnější lůžková zařízení zřizovaná Středočeským krajem. Poskytuje péči pacientům z východní části středních Čech i Prahy. Má 28 odborných oddělení a 13 specializovaných center, v nichž pracuje téměř tisíc zaměstnanců.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!