Komise MZ nedoporučila 24 přístrojů, úspora činí 400 mil. Kč ročně

management, jednání

Přístrojová komise na ministerstvu zdravotnictví, která dohlíží na efektivitu nákupů do nemocnic, projednala za dva roky 248 žádostí, nedoporučila 24 přístrojů. Celková odhadovaná roční úspora peněz veřejného zdravotního pojištění u nedoporučených přístrojů činí zhruba 400 milionů korun.

Ve zprávě pro vládu to uvádí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) jako součást informace o systémových změnách, které mají zvýšit efektivitu a transparentnost veřejného zdravotního pojištění.

Komise doporučila umístění 196 přístrojů, z toho ve 127 případech se jednalo o obnovu stávajících přístrojů. Žádostí je víc než přístrojů, protože některé byly podány a projednány opakovaně.

Komise posuzuje nákup přístrojů dražších než pět milionů korun bez DPH. Jde například o lineární urychlovače, robotický systém Da Vinci, magnetické rezonance, počítačové tomografy, mamografy, endoskopické systémy či hematologické linky.

Komise bere v úvahu nákladnost investice pro státní rozpočet i veřejné zdravotní pojištění. V komisi zasedá i zástupce kraje, kde má projednávaný přístroj být umístěn. Zdravotní pojišťovny mají v komisi také své zástupce a doporučení komise respektují, uzavřely o tom společné memorandum.

K hodnocení se používají přesně dané parametry. Především zda je přístroj součástí centra specializované péče vyjmenovaného ve věstníku ministerstva zdravotnictví. Dále zda se jedná o obnovu stávajícího přístroje, sleduje se počet přístrojů v daném kraji podle počtu obyvatel, zda je obdobný přístroj v blízkém okolí. Prověřuje se roční úhrn výkonů na daném přístroji, zda má žadatel zajištěno financování, je finančně i personálně zajištěn provoz přístroje a jaké úhrady z veřejného zdravotního pojištění jsou do budoucna předpokládány.

Ohodnoťte tento článek!