Komise pro reformu zdravotnictví nechce Svaz pacientů

Titulní obrázek

„Komise pro přípravu reformy zdravotnictví je připravena začít pracovat pod hrdým názvem Kulatý stůl. Na žádost zaslanou Svazem pacientů ČR premiérovi, abychom v komisi byli také zastoupení, reagovalo ministerstvo zdravotnictví, že náš reprezentant není žádný expert,“ píše Josef Mrázek…

Tisková zpráva Svazu pacientů ČR

Komise pro přípravu reformy zdravotnictví je připravena začít pracovat do měsíce pod hrdým názvem Kulatý stůl. Na žádost zaslanou Svazem pacientů ČR premiérovi Topolánkovi, abychom v komisi byli také zastoupení, reagoval pouze mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt odsudkem jemu nepříslušným, že reprezentant Svazu pacientů není žádný expert.

Jde o to, na co má být expertem. Jestli Komise má obsahovat experty na porušování Ústavy a nedbání zákonů, tak takový expert náš reprezentant není. Ale expert na zdravotnictví to je, pane Cikrte, pan ministr ho jmenoval do Pacientské rady s tím, že to je rada osobností a expertů a proto tam musí být za Svaz pacientů pan Olejár a nikdo jiný!

VAŠE NÁZORY NÁS ZAJÍMAJÍ
Řešíte i ve vy problémy,o kterých by měla odborná zdravotnická veřejnost vědět?Pište nám! zdnonline@mf.cz

Ale jaký expert je sám moderátor komise, hvězda dlouho utajovaná? Zatím projevil jen hloupý názor, že delšího věku dožití se dosáhne prodloužením umírání a nikoliv prodloužením života ve zdraví.

Úroveň vládních expertů dokládá také to, že spolu se Světovou bankou a ministrem Julínkem považují fondy veřejného zdravotního pojištění za součást státního rozpočtu, kdežto ve skutečnosti jde o veřejné pojištění zřízené podle Ústavy a jeho fondy zůstávají společným majetkem pojištěných občanů. To ovšem znemožňuje zvrhlé úvahy o snížení deficitu státního rozpočtu omezením péče o zdraví.

Ale vraťme se zpátky ke Kulatému stolu. My nepotřebujeme dřepět měsíce u stolu a přemýšlet, co tomu zdravotnictví je. To my víme a vymysleli jsme také, co se s tím musí udělat, aby to sloužilo lidem. To ale pana ministra asi nezajímá. On chce shromáždit své posluchače u Stolu a vnuknout jim, co je potřeba udělat, aby byl pochválen on těmi, kteří to divadlo financují.

Josef Mrázek, www.Zdravi.Euro.cz

viceprezident Svazu pacientů ČR

Komise pro reformu zdravotnictví nechce Svaz pacientů
Ohodnoťte tento článek!