Komora nelékařů možná už příští rok

Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA.

Prezidentka České asociace sester Dana Jurásková (ODS) představila přípravný výbor, který bude pracovat na vzniku nové komory nelékařských zdravotnických pracovníků. Česká republika v současnosti patří mezi jediné tři země Evropy, kde nelékaři nemají svou vlastní profesní komoru. To by se mohlo změnit již od ledna příštího roku.

V České republice pracuje přibližně 155 tisíc zdravotníků nelékařů. Budoucí komora by se tak mohla stát největší stavovskou organizací v oblasti zdravotnictví. Na vzniku komory se podle prezidentky ČAS Dany Juráskové (ODS) shodly minulý rok všechny organizace kromě klinických psychologů.

Přípravný výbor, který je nyní složen z 26 zástupců profesních organizací, bude s ministerstvem zdravotnictví jednat o novele zákona o podmínkách výkonu nelékařských povolání a o úpravě, jež by mohla vznik komory umožnit.

Komora má silnější hlas

„Všichni si sice uvědomují, že stále existuje značný prostor pro ovlivňování zdravotnické reality v Česku, včetně přístupu k informacím, současně však vidí, že se projevuje jistá krize v postavení nelékařských profesí, zejména v oblasti odbornosti. Proto se obávají, že prostředí ve společnosti, politice či výměna odpovědných struktur může vliv na jejich postavení v systému zdravotnictví omezit,“ vysvětlila Jurásková motivy, které vedly k myšlence založení České komory nelékařů (ČNK.)

Podle Juráskové mají současné odborné společnosti sice poměrně široké pravomoci, které jsou akceptovány jak státní správou, tak i samosprávou, ale jedná se pouze o pravomoci neformální.

„To je stav, který funguje na jakési dobrovolnosti, ochoty ke spolupráci, která, není-li tvořena legislativním rámcem, nemusí být trvalá. Uvědomujeme si , že s přicházejícími problémy a potížemi českého zdravotnictví může být i ochota spolupracovat se subjekty, které se snaží některé pohledy a kroky ve zdravotnictví narovnat, problematická,“ zdůvodnila potřebu zákonné úpravy Jurásková.

Pravomoci komory

Komora by podle Juráskové měla dohlížet na dodržování odborných i etických pravidel v jednotlivých profesích. O podmínkách a práci nelékařů by chtěla vyjednávat nejen s ministerstvem, ale i s kraji a zdravotními pojišťovnami.

Poskytovat by měla znalecké posudky a odborná stanoviska. Hájit by měla také zájmy svých členů, a to třeba ve sporech u soudů. Na starost by mohla mít i celoživotní vzdělávání.

Povinné či nepovinné členství?

Zatím není jasné, zda členství v chystané stavovské organizaci nelékařů bude povinné jako u lékařů, zubařů a lékárníků. Přípravný výbor se však již shodl na tom, že komora by měla mít možnost ovlivňovat všechny zdravotníky.

Podle Juráskové bude záležet na tom, jaké bude mít komora pravomoci a kompetence. Šéfka asociace sester dodala, že všechny organizace bez ohledu na velikost své členské základny budou mít v komoře paritní postavení – žádná z profesí nebude moci zavládnout. Členové současných profesních organizací by se měli do budoucí komory hlásit individuálně a nikoliv jako celé organizace.

(Přípravný výbor chystá od února spuštění nových webových stránek www.nelekari.cz, na kterých bude informovat zdravotnickou veřejnost o probíhajících jednáních)

Unknown media type: poll
Ohodnoťte tento článek!