Komora předložila své návrhy

President ČLK Milan Kubek přestavil na úterní tiskové konferenci řadu požadavků komory. Jedním z nich je i větší spoluúčast pacientů, a to nejen při úhradě léků, ale i některých lékařských zákroků. Komora požaduje v novele úhradové vyhlášky od dubna zvýšení úhrad ze současných 103 % na úroveň 107 % roku 2005…

Dalším požadavkem je zmírnění regulací tak, aby sankce pojišťoven přicházely po překročení limitu u léků a materiálu do 103 % (ze současných 98 %) , z toho do 110 % by sankce činila pouze 30 %. U indukované péče do 110 % (ze současných 100 %), sankce 30% do 120 % výdajů.

ČLK také navrhuje možnost výjimky z regulací, pokud zdravotnické zařízení prokáže, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta nemohlo použít jiný způsob léčby. „Pro Českou lékařskou komoru je zcela nepřijatelné, aby v případě, kdy lékař nemůže postupovat jinak, jelikož by se vystavoval riziku sankce za odborné pochybení, aby tuto léčbu zdravotnické zařízení platilo ze svého,“ řekl Kubek.

Bonifikace pro lékaře

V návrhu ČLK je také možnost bonifikace pro lékaře, kteří ušetří. Ten se ovšem údajně nesetkal s velkou podporou ze strany zdravotních pojišťoven. „Jsem velmi zklamán nevstřícným postojem pojišťoven k tomuto budu, kdy pojišťovny nemají zájem šetřit na lécích a zdravotnickém materiálu. Jdou jen cestou restrikce a odmítají jakékoliv pozitivní motivace pro lékaře,“ uvedl president ČLK. Bonifikace by se měla podle návrhu vztahovat na lékaře, kteří ušetří do 15 % loňských výdajů. Zdravotní pojišťovny by pak lékaři vyplatily 30 % z úspory zpět. Větší úspory by bonifikovány nebyly.

Trvalé smlouvy pro všechny

Česká lékařská komora požaduje, aby smlouvy s pojišťovnami byly uzavírány pro všechna zdravotnická zařízení na dobu neurčitou. „Jsme přesvědčeni, že stávající zdravotnická zařízení prokázala svou životaschopnost, že o jejich služby je zájem, kdyby nebyl, tak by ekonomicky zkrachovala,“ řekl Milan Kubek. Podle dalšího návrhu ČLK by pak smlouvy se zdravotními pojišťovnami, v případě, že ordinace bude darována, zděděna nebo prodána, měly přecházet na nového majitele.

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

O novele úhradové vyhlášky se více dočtete ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz č. 11

Reakce čtenáře Zdraví.Euro.cz

Pink

Všechny body návrhu jsou pochopitelné z pohledu medicínského populisty. Otevření „Pandořiny skříňky“ úhrad za některé výkony je z jedné strany chvályhodný krok. Zamyslíme-li se však nad tím čemu a komu vlastně má sloužit vyloupne se náhle čertovo kopýtko nedofinancovatelnosti 15 či více procentního příslibu růstu mezd. Teď se prokazuje, že tento příslib, politický, mají uhradit, nad rámec svých povinných příspěvků, běžní lidé.

Čili nikoliv regulace potřebnosti ze strany spotřebitele, ale přítlak peněz do systému, který atroficky bobtná a bobtná. Tomu nasvědčuje i poslední požadavek, požadavek na „nekonečný smluvní vztah“ se „svojí“ pojišťovnou. Myslím si, že tento požadavek je mimo prostor a čas skutečné reality.

V současnosti není žádné jistoty a ten kdo si myslí, že nějaký právní předpis mu jí zajistí pravděpodobně není schopen racionálního vedení. Je zřejmé, že skutečný vůdce, by měl být schopen v sobě přetavit poznatky jiných, reálné možnosti systému zdravotnictví v čase a prostoru, úlohu jednotlivých subjektů v systému a jejich role v blízké a vzdálenější budoucnosti.

Stávající představitelé tak nejsou skutečnými vůdci, ale pouhou loutkou zmítanou partikulárními zájmy jiných. Vůdce je výraznou a nepřehlédnutelnou osobou, která si je vědoma svých povinností vůči všem kterých se její kroky dotknou. Žádných ani není vidět ani slyšet.

Ivo Procházka

Nebudu se zásadně vracet k otázce novelizace úhradové vyhlášky. Procenta nevylepší image tohoto paskvilu, který si každá ZP vykládá po svém. Že to není chybou ZP, ale ministerstva a jeho vedení, by pravděpodobně pochopil i dnes již penzionovaný topič na našem venkovském zdravotním středisku.

Ne tak dr.Kubek, který v otázce bonifikací píše: „Jsem velmi zklamán nevstřícným postojem pojišťoven k tomuto bodu, kdy pojišťovny nemají zájem šetřit na lécích a zdravotnickém materiálu…“ Proč by to probůh dělaly?

Jsou to především finanční instituce, které nejsou v současném systému ničím motivovány, spíše naopak, současný systém jim vyplácení bonifikací ani neumožňuje.A i kdyby nakrásně zavedením bonifikací něco ušetřily, koeficient stabilizace stejně zapříčíní rozpuštění těchto prostředků na nemocniční péči. Nebo že by toto byl důvod páně Kubkova zklamání?? Já osobně jsem velmi zklamán panem dr. Kubkem…

MUDr. Jitka Čišecká

Myslím, že většina soukromých lékařů je již silně unavena a vyčerpána neustálou nejistotou jak to vlastně všechno dopadne. A hlavně,kdy konečně budeme dostávat včas peníze za svoji práci.Jenže tenhle kocourkov vůbec nemusel být,asi se to někomu hodí. Skoro to vypadá, že hodný pan doktor Kubek se konečně staví za soukromé lékaře – omyl !!To je další taktický krok – viz vyloučení všech organizací lékařů ze všech dohodovacích řízení.Ohodnoťte tento článek!