Přejít na obsah

Kompetence pracovníka sociální péče

zpět
13.10.2008

"Mohou pracovníci sociální péče, bez zdravotního vzdělání psát do ošetřovatelských plánů? Mohou podávat léky? U nás na pracovišti se to dělá, i přes výhrady zdravotních sester," ptá se čtenář Zdraví.Euro.cz. Odpověď právníka najdete v článku...

Právní poradna

Mohou pracovníci sociální péče, bez zdravotního vzdělání psát do ošetřovatelských plánů? Mohou podávat léky? U nás na pracovišti se to dělá, i přes výhrady zdravotních sester.

Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál

K uvedené problematice se vztahují zejména dva právní předpisy, a to zákon č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, a dále vyhláška

č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Zákon upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v České republice; vyhláška poté podrobně stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Nejprve k činnostem zdravotně-sociálního pracovníka: Dle § 10 odst. 2 se prací zdravotně-sociálního pracovníka rozumí „činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.“ Podrobně veškerá činnost zdravotně-sociálního pracovníka vyplývá z § 9 vyhlášky č. 424/2004 Sb..

Na jiné pracovníky ve zdravotnictví dále zákon pamatuje v § 43 zák. č. 96/2004 Sb., dle kterého se výkonem povolání jiného odborného pracovníka rozumí „provádění činností, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče. Činnosti, které jsou součástí výkonu zdravotní péče, vykonává jiný odborný pracovník pouze pod odborným dohledem nebo přímým vedením v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a jako zaměstnanec zdravotnického zařízení.“ Podrobněji upravuje činnost sociálního pracovníka již zmíněná vyhláška č. 424/2004 Sb., a to v § 47 následujícím způsobem: „Absolvent studijního oboru sociálního zaměření (sociální pracovník) vykonává činnosti uvedené v § 41 a dále činnosti na úseku sociální péče v rozsahu své odborné způsobilosti a v rozsahu určeném zdravotnickým pracovníkem se specializovanou způsobilostí na tomto úseku. Přitom zejména

a) provádí posouzení životní situace pacienta,

b) zajišťuje sociálně-právní poradenství,

c) provádí ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky sociální opatření nebo psychosociální intervenci do životní situace pacienta.“

Rovněž z tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že kompetence sociálního pracovníka je omezená – není tedy možné, aby např. samostatně podával léky. V tomto směru jsou tedy výhrady zdravotních sester na Vašem pracovišti na místě. Bylo by proto vhodné náležitě upravit náplně práce tak, aby odpovídaly uvedeným právním předpisům. V případě, že by sociální pracovníci prováděli takové úkony, ke kterým nemají oprávnění, by Vaše pracoviště mohlo čelit právní odpovědnosti.

www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Kompetence pracovníka sociální péče

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Kompetence pracovníka sociální péče

Komentáře

dalších 5 komentářů
sestra Re:Re:dytˇmají  | 13. 10. 2008 20:49

A to je ten problém- v domovech důchodců ( například) zaměstnávají jen zdravotně sociální pracovníky, protože je nemusí tolik platit jako zdravotnické pracovníky ( sestry). tedy tam žádné sestry nejsou, ale klienti léky užívají. někteří třeba sami, ale těch je menšina, většinou se jim musí podat. A teď kdo jim je má dát? To je jen příklad.

Re:dytˇmají  | 13. 10. 2008 13:33

Je jedno zda mají VŠ nebo ne - ale nemají to v náplni činností a nebylo to předmětem výuky. Spíše by se měli soc.pracovníci bránit, že nebudou provádět činnosti, které jim právní normy nepovolují a na které nebyli odborně připraveni.Vemou si na sebe zodpovědnost za poškození pacienta?

Ananas Re:Pracovníci pojišťoven  | 13. 10. 2008 12:37

Z toho si nic nedělejte! To ve špitálech VZP požaduje při zápisech do operačního protokolu sepisovat podrobně názvy všech použitých operačních nástrojů, vč. výr.čísla, čísla poslední revize. Počáteční množství roušek, konečné množství roušek, ale i nástrojů, atd., atd. Pomalu to za pár let bude na sále vypadat tak, že nad stolem bude kukaň, kde bude sedět další kvalifikovaná síla dle zák.96/2004 Sb.a ta bude vše sepisovat. To se poté vlepí, nikoliv vloží do operační vložky. No a tak dále, až do úplného zblbnutí a to vše za jedny prachy!

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné