Koncepci zdravotní péče chceme vidět rozpracovanou, říká Fencl

Podle programového prohlášení rady Pardubického kraje předpokládá kraj do budoucna provozování akutní lůžkové péče v nemocnicích v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. Ze zveřejněných tezí vyplývá, že s akutní lůžkovou péčí se v budoucnu ve vysokomýtské nemocnici nepočítá, ačkoliv…

Vysoké Mýto – O koncepci zdravotní péče v Pardubickém kraji se jednalo včera na městském úřadu.

Ujasňování stanovisek

Podle programového prohlášení rady Pardubického kraje předpokládá kraj do budoucna provozování akutní lůžkové péče v nemocnicích v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. Ze zveřejněných tezí vyplývá, že s akutní lůžkovou péčí se v budoucnu ve vysokomýtské nemocnici nepočítá, ačkoliv zařízení není státní, jeho zřizovatelem je město Vysoké Mýto.

Jednání za účasti představitelů města, radního kraje Josefa Janečka a zástupců nemocnice i okolních sídel posloužilo k ujasnění stanovisek. Starostu města Bohuslava Fencla zaujalo, že radní Josef Janeček má na prvním místě výsledky prvního výběrového řízení před několika lety:

„Pak následovala další výběrová řízení, ale kraj se tváří, jako by nebyla. Brali jsme to tak, že platí vždy to poslední výběrové řízení. Jsme ochotni se koncepce zdravotnictví v kraji zúčastnit. Zpráva podaná ve sdělovacích prostředcích působila spíše jako poplašná zpráva než rozumná koncepce, rozbouřila veřejnost. Kraj nemá žádné prostředky k dispozici, jen rozum, to je trochu málo. Koncepci chceme vidět rozpracovanou a vyhodnocenou ekonomicky.“

Zlepšení péče pro všechny

Koncepce zdravotnictví by měla znamenat zlepšení služeb pro obyvatele.

„Ve zlepšení vidí každý něco jiného, my to, aby se péče přiblížila lidem, kteří budou mít jistotu, že se jich ujme erudovaný lékař, jenž provede základní péči,“ dodal starosta. Účastníci se ujistili, že se nesešli naposledy, neboť každá strana má na věc svůj názor.

„Chceme, aby služby v nemocnici byly kvalitní do té doby, než někdo rozhodne o jakémkoliv útlumu, který bude včas oznámen všem,“ glosoval starosta.

„Po tom, co se vydalo programové prohlášení rady, šlo o první schůzku, informativní. Vyměnili jsme si názory na celou problematiku. Dlužno dodat, že jsme se nijak výrazně neshodli, obě strany zastávají své názory a argumenty. V ujasňování stanovisek budeme dále pokračovat,“ zhodnotil výsledek vysokomýtské schůzky radní Pardubického kraje Josef Janeček.

Jirí Koníček, Orlické noviny, 15.5.2001

Ohodnoťte tento článek!