Konference paliativní péče v Prachatickém hospici

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

Prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., pořádá 18. dubna 2015 konferenci Den hospicové paliativní péče. Letošní 10. ročník nese podtitul „Hospicové maličkosti“. Uskuteční se v městském divadle v Prachaticích.

* O své zkušenosti a názory na téma Vyhoštěná, ale ne zapomenutá, se podělí významná česká socioložka a publicistka, autorka řady monografií PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

* Téma Kteří pacienti potřebují paliativní péči a kdo by jí měl poskytovat zazní z úst MUDr. Ondřeje Slámy, PhD., předního onkologa a odborníka v oblasti paliativní péče z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

* Příspěvek Co uvidím, když se smrti podívám do tváře přednese Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. pastorální teolog, autor duchovní literatury, kněz vyučující na KTF Univerzity Karlovy.

* Zkušenosti praktického lékaře s možnostmi a využitím hospicové péče přednese MUDr. Marie Stieblerová v příspěvku Praktický lékař versus paliativní péče

* S přednáškou Smutek a deprese u pacientů v paliativní péči vystoupí MUDr. Regina Slámová, primářka Hospice sv. Alžběty v Brně, která je odbornicí v oblasti přímé lékařské a ošetřovatelské paliativní péče.

* Ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče PhDr. et Mgr. Robert Huneš, se ve svém vstupu nazvaném Role humoru v pomáhajících profesích zamyslí nad problematikou péče o terminálně nemocné z nevšedního pohledu.

Na závěr konference bude možné si v rámci exkurze prohlédnout jak hospic samotný, tak Domov Matky Vojtěchy, zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Účastníci tak budou moci posoudit slova jedné z pacientek hospice na konci jejích dní: Mně se tady tak líbí, ale nikomu o tom neříkejte, chtěli by sem pak všichni!

Ohodnoťte tento článek!