Kongres ISOBM se bude poprvé konat v Praze

Titulní obrázek

ISOBM (International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine) je mezinárodní organizací, jejímž cílem je zprostředkovat rychlou výměnu informací mezi výzkumem a praxí, a to především v oblasti laboratorní diagnostiky a sledování onkologických chorob…

Znamená to, že ISOBM je jednou z nemnoha organizací, které umožňují účinnou spolupráci vědců základního výzkumu, kliniků a farmaceutických společností. Vzhledem ke stoupající incidenci onkologických onemocnění ve vyspělém světě význam organizací jako je ISOBM roste. S jejich pomocí je možné zavádět do praxe nejmodernější trendy v léčbě. V současnosti je například možné tyto nebezpečné choroby léčit časněji než dříve nebo navrhnout každému pacientovi jeho nejoptimálnější léčebný postup. Obojí vede k lepším výsledků léčby a minimalizaci nežádoucích účinků terapie.

Každým rokem společnost ISOBM pořádá v jednom ze světových center léčby a výzkumu mezinárodní kongres, na které vědci a klinici z mnoha zemí světa prezentují nejnovější výzkumné výsledky. Pro 35. ročník, který se uskuteční ve dnech 15. až 19. 9 .2007, byla poprvé v historii vybrána Praha.

Prezidentem kongresu a organizačního výboru je prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc., MBA, děkan 1. LF UK a přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN v Praze.

V roce 2008 bude tento mezinárodní kongres hostit Tokyo.

Více informací: isobm07.vscht.cz

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Kongres ISOBM se bude poprvé konat v Praze
Ohodnoťte tento článek!