Konkurenci ve zdravotnictví nechci. Ničemu nepomůže

Milada Emmerová, nová ministryně zdravotnictví, doporučuje Národní zdravotní službu, která zajistí všem rovný přístup k péči. Dnes dostává možnost uskutečnit dlouho promýšlený záměr, o kterém říká: „Zatím je to spíš filozofické zadání, které potřebuje řádně rozpracovat…“

Ministryně zdravotnictví odmítá pokusy zavést ve zdravotnictví regulovaný trh, jak doporučoval její předchůdce Jozef Kubinyi. Vrací se k plánu Marie Součkové posílit roli státních úřadů, její snaha zestátnit systém je ještě radikálnější.

Dnes dostává možnost uskutečnit dlouho promýšlený záměr, o kterém říká: „Zatím je to spíš filozofické zadání, které potřebuje řádně rozpracovat. Mělo by být vzorem pro tvorbu klíčových zákonů, hlavně o zdravotnickém zařízení a o zdravotní péči.“

hn: Ve sněmovně je zákon o zdravotním pojištění. Podpoříte verzi ministryně Součkové?

Zdravotní výbor bude o návrhu jednat počátkem září. Je třeba udělat některé doplňky.

hn: Konflikt byl v tom, kdo má rozhodovat o smlouvách se zdravotnickým zařízením. Souhlasíte s názorem vaší předchůdkyně, že nebudou rozhodovat pojišťovny, které platí, ale poslední slovo bude mít kraj nebo stát?

Pojišťovna by neměla být tím, kdo reguluje dostupnost a kvalitu péče. Nechci pojišťovnu degradovat na zprostředkovatele financí, ale zdravotní péči garantuje stát.

hn: Může vláda rozhodovat o síti zdravotnických zařízení, když většina nemocnic patří krajům, které nejsou ovládány ČSSD?

To je pravda. Ale v Plzeňském kraji, odkud pocházím, tam je počet nemocnic tak nízko, že se nemůže omezovat vůbec nic. Osobně považuji místní nemocnice za světélka na mapě, kde občan má dostupnou zdravotní péči v zimě i v létě a v nepřetržitém provozu. Lékař místní nemocnice může pacienta vyléčit, protože k tomu stačí odborné a přístrojové kapacity, anebo ho pošle do okresní, případně fakultní nebo krajské nemocnice.

hn: Podobně popisuje vizi krajského zdravotnictví středočeský hejtman Petr Bendl. V kraji by chtěl čtyři velké nemocnice, v dalších městech budou jen interna a chirurgie. Speciální případy půjdou do Prahy. Tak to myslíte?

Nečetla jsem jeho koncepci, ale zřejmě jde o stejnou myšlenku.

hn: VZP očekává koncem roku ztrátu podobnou jako loni, do dluhů se vracejí i nemocnice. Jak budete další finanční krizi řešit?

Nechci se VZP nijak dotknout, jenom chci říct, že když nemám peníze, nekupuji nové a nové věci. Dozvěděla jsem se, že za 18 měsíců bylo uzavřeno dalších 4000 nových smluv, šlo například o zakoupení nových přístrojů. To není možné.

hn: Co uděláte s dluhem, který se očekává koncem roku?

To nemůžu teď říct, nejsem na ministerstvu ani týden.

hn: Za plýtvání kritizoval ředitelku VZP Musílkovou váš předchůdce Kubinyi. Čeká nás další konflikt?

Chyba je v tom, jak je nastavený systém. Dokud nedojde k systémovým změnám, tak bych tyto věci nechtěla personifikovat. Kdyby tam byl místo ředitelky Musílkové kdokoliv jiný a měl vládnout chybně nastaveným systémem, tak možná dopadne stejně.

Nelíbí se mi, jak je nastaven celý systém financování, ani snahy o regulaci za ministra Stráského nepřinesly mnoho užitečného. Spásou není ani systém DRG.

hn: Vaši předchůdci doporučovali jako systémovou změnu systém DRG, který zdravotníkům přiděluje peníze podle vyléčených diagnóz. Budete pokračovat?

V Maďarsku experiment s DRG zastavili. Souvisí to s morálkou společnosti. Může se stát, že se opět budou nápadně často objevovat diagnózy, které zajistí lékařům vyšší příjem. Základní financování by se mělo ubírat jiným směrem.

hn: Kdo by měl regulovat zdravotní pojišťovny? Stínový ministr za ODS Julínek doporučuje trh, Milan Šilhan z ČSSD prosazuje Národní zdravotní službu. Kdo má pravdu?

Konkurenci ve zdravotnictví prostě nechci. Ničemu nepomůže Doktor Šilhan prostudoval zdravotnické systémy v různých státech a v názoru na Národní zdravotní službu bych mu věřila. Na druhé straně je teoretik a změna systému měla být předmětem diskuse zejména ředitelů velkých nemocnic, ale i těch malých.

hn: Když budete rozhodovat o lékové politice, nebudete svázána tím, že váš syn pracuje v největší zdejší farmaceutické společnosti Zentiva?

To je obligátní otázka. Po funkci jsem netoužila, a panu premiérovi, když mě oslovil, jsem se bránila různými důvody. Kdybych věděla, že nejpádnější je Zentiva, tak bych ho použila.

hn: Když jste funkci nechtěla, proč jste ji prostě neodmítla?

Kdysi jsem dnešnímu premiérovi řekla, že bych na ministerstvo nechtěla s výjimkou, kdyby on byl předseda vlády. Když mi výrok připomněl, tak jsem si řekla, že už nemůžu teď říkat ne za každou cenu.

Josef Pravec, Petr Holub, Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!