Konkurenční prostředí ke zdravotnímu pojištění patří

mikrofon, rozhovor, média

„Slučování, chcete-li fúze zdravotních pojišťoven, je vždy závislá na tom, jaký cíl se sleduje. Z našich informací a dlouhodobých analýz je zřejmé, že tato změna nebude mít žádný výrazný finanční efekt,“ říká v rozhovoru ředitel VoZP Karel Štein.

Ve veřejném zdravotním pojištění ubývají finanční rezervy. Pomohlo by, kdyby stát zvýšil platby za státní pojištěnce?

Ano. Zdravotním pojišťovnám by to pomohlo. Na druhou stranu je ale situace řešitelná i jinými kroky. Rezervy jsou v cenách léků, vykazování zdravotní péče nebo v nastavení účinnější kontroly jak vůči poskytovatelům, tak i vůči plátcům pojistného.

Jak vaše pojišťovna reaguje na současný propad ekonomiky, růst nezaměstnanosti a tím i určitý výpadek v příjmech ze strany pojištěnců?

Zdravotní pojišťovny, včetně naší, mají vytvořen rezervní systém, který slouží jako určitý polštář do doby, než se podaří, po překonání krize, nastartovat ekonomiku. Vedení pojišťovny nicméně již vloni projednalo se správní a dozorčí radou taková opatření, abychom se s dopady krize nepotýkali. Letos jsme se zaměřili především na kontrolu vykázané zdravotní péče. To nám umožňuje předcházet vykazování takové zdravotní péče, kterou zdravotnické zařízení nemůže poskytovat například proto, že nemá odpovídající technické nebo personální vybavení.

Je jedním z řešení, jak úspěšně kontrolovat systém zdravotní péče, elektronizace zdravotnických záznamů pojištěnců a jejich zpřístupnění přes internet?

Určitě ano. Vojenská zdravotní pojišťovna svým pojištěncům nabízí již nyní informace na internetu, ze kterých mají možnost získat data o čerpání zdravotní péče včetně léků. Připravujeme i speciální projekty, kde bychom do budoucna daleko více využili elektronizace ve veřejném zdravotním pojištění. Je to velice aktuální, ale na druhé straně je to i finančně náročné, a proto každý projekt zvažujeme nejen z hlediska potřebnosti, ale i finančního dopadu.

David Rath, stínový ministr zdravotnictví za ČSSD, prohlásil, že minimálně tři pojišťovny by měly být v budoucnu sloučeny – vaše, všeobecná zdravotní a zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Přinesl by tento krok pojištěncům lepší péči?

Slučování, chcete-li fúze zdravotních pojišťoven, je vždy závislá na tom, jaký cíl se sleduje. Z našich informací a dlouhodobých analýz je zřejmé, že tato změna nebude mít žádný výrazný finanční efekt. Specifikem naší zdravotní pojišťovny je vztah k Armádě ČR, což by potom muselo být nějakým způsobem řešeno. Nepovažuji za potřebné v tomto okamžiku uvádět jakékoliv varianty. Navíc je také nezbytné jednoznačně říci, zda se má v systému veřejného zdravotního pojištění vytvářet konkurenční prostředí, či nikoliv. Pokud by takový záměr byl, musí se pro to vytvořit i odpovídající právní rámec. Osobně jsem přesvědčen, že konkurenční prostředí do zdravotního pojištění neoddělitelně patří. Navíc by byla velká škoda likvidovat již zavedený a v praxi léty ověřený funkční systém.

Mluvíte o vztahu k české armádě, ale VoZP přece není pojišťovna jen pro vojáky?

Ne. Naše pojišťovna je otevřena všem pojištěncům. Zvláště pak bychom se chtěli zaměřovat na vybrané profese, jejichž výkon vyžaduje zvýšené fyzické či psychické zatížení. Máme více než 590 000 pojištěnců a na pojistném vybíráme téměř 11 miliard Kč ročně. Většinu těchto finančních prostředků použijeme na úhradu zdravotní péče včetně tzv. rozšířené zdravotní péče, někdy označované jako nadstandardní. Máme uzavřeny smlouvy s téměř 21 000 zdravotnickými zařízeními, včetně těch vojenských. I tato vojenská zdravotnická zařízení jsou ale přístupná všem našim pojištěncům.

Co tedy konkrétně můžete nabídnout svým pojištěncům?

Našim pojištěncům musíme umět nabídnout vždy něco navíc než ostatní zdravotní pojišťovny. Velkou výhodou je pro nás síť špičkových vojenských zdravotnických zařízení, například velké vojenské nemocnice a vojenská lázeňská a rehabilitační zařízení. S těmito zařízeními máme samozřejmě smlouvy a nabízíme je všem pojištěncům. Jsme důslední a máme řadu programů tzv. rozšířené zdravotní péče, kterou především zaměřujeme na prevenci. Včasná prevence „udělá“ tři čtvrtiny léčby. Pokud je včas poskytována prevence, ze sta případů se daná nemoc vyskytne nebo prohloubí jen u dvaceti pěti.

V minulosti vojenská pojišťovna o sobě příliš neinformovala. Změní se to?

V minulosti jsme byli tak trochu neviditelní. Nyní chceme, aby se o nás vědělo, že nabízíme špičkové programy a že jsme pojišťovna pro všechny. Pravdou však je, že ani do budoucna neplánujeme žádné nákladné billboardové kampaně. Finanční prostředky, které bychom na tyto účely vynaložili, raději využijeme ve prospěch našich pojištěnců.

Ohodnoťte tento článek!