Konkurz plánské nemocnice není u konce

Titulní obrázek

Plzeňský kraj si nárokuje finance za prodej zkrachovalé nemocnice v Plané. A to přesto, že podle správce konkurzní podstaty i rozhodnutí soudu takový nárok nemá. Z pozice majitele žádá polovinu z prodejní ceny majetku a v tomto duchu připomínkoval konečnou zprávu o konkurzu loni prodané nemocnice…

„V konečné zprávě jsem kraj mezi věřitele nezahrnul a ten ji podáním námitek napadl,“ informoval správce konkurzní podstaty Jan Špelina. Vyřízení konkurzu se tak podle něj protáhne až do příštího roku.

O konečné zprávě bude 17. září rozhodovat soud za přítomnosti věřitelů i kraje. Špelina počítá se dvěma možnými verdikty: „Buď soud vyhoví kraji a já budu muset zprávu předělat, nebo kraj neuspěje a odvolá se.“

Kraj uplatňuje celou prodejní sumu a s ní se přihlašuje do konkurzu. V takovém případě by na věřitele nemocnice vycházelo 35 procent pohledávek. Pokud by odvolání kraje neprošlo, šlo by u každého věřitele o 72 %.

„Pohledávka byla před časem popřena v rámci mimořádného přezkumu a kraj mohl podat žalobu o jejím určení,“ uvedl Špelina.

„Neudělal to a domáhá se poloviny toho, co bylo zpeněžením majetku získáno,“ dodal.

Kraj se opírá o to, že pohledávka byla už jednou v rámci přezkumu správcem přiznána, i když podmíněně, a věřitelé ji nepopřeli. „To bylo ještě před rozhodnutím soudu, v době, kdy nebylo jasné, jak se bude majetek nemocnice posuzovat a zda se bude v rámci konkurzu prodávat,“ říká Špelina.

„Majetek je náš, přihlášku jsme jednou dali a správce ji přiznal, i když tehdy nešla vyčíslit. Z titulu dobrého hospodáře a strážce majetku na tom trváme,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Karpíšek.

V případě neúspěchu podle něj zřejmě uplatní všechny dostupné opravné prostředky.

Plzeňský kraj převzal už nefungující nemocnici v lednu roku 2003.

Do konkurzu se dostala v květnu roku 2004, na sklonku loňského roku koupila tříhektarový areál pražská společnost FFUS.

Jindra Pašková, Právo

Ohodnoťte tento článek!