Konsensus o vzdělávání? Dosud nejasno!

Přestože v jednací síni Senátu ČR včera proběhl několikahodinový seminář k návrhu zákona o zdravotnických povoláních, i nadále zůstává otevřená otázka, zda tato klíčová právní norma bude parlamentem do konce volebního období vůbec schválena…

Pokusy o vypracování a prosazení zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání trvají už deset let, konstatovala předsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Zuzana Roithová. V závěru minulého roku sněmovna v prvním čtení podpořila jak vládní, tak poslaneckou verzi této normy, ovšem za předpokladu, že politici konsensuálně dospějí k jednomu, společnému návrhu. Nyní ministerstvo zdravotnictví sice oznámilo, že ke konsensu (zejména se má jednat o shodu mezi ČSSD a ODS) skutečně došlo a vznikla nová „pracovní verze“ zákona, toto tvrzení však bylo vzápětí zpochybněno. Ač se člen sněmovny Milan Cabrnoch jako jeden z autorů poslanecké legislativní iniciativy na seminář v senátu nedostavil, vzkázal po Z. Roithové, že se od této nové pracovní verze zákona „distancuje“.

Prezident ČLK David Rath na semináři znovu podpořil původní poslaneckou předlohu. Novou pracovní verzi přirovnal ke spojení „chytrého s hloupým, což končí tím, že chytrý zhloupne“. Jedna z jeho hlavních výtek se týká stávajícího a do budoucna zachovávaného nedostatku, kdy školitelé působící v postgraduálním vzdělávání jsou zároveň členy zkušební komise, což brání objektivnějšímu posouzení úrovně školení.

Někteří účastníci semináře dosud nebyli s novou pracovní verzí seznámeni, takže reagovali na původní dvě rozdílné předlohy. Ti, kteří měli možnost si prostudovat nové změny, se rozdělili na dva tábory: jeden z nich je ochoten poslední verzi akceptovat, byť s dílčími výhradami (zejména zástupci nelékařů), druhý (převážně ze strany lékařských fakult) zůstává neuspokojen. Spíše neutrální a věcně objektivní stanovisko prezentoval předseda České lékařské společnosti JEP Jaroslav Blahoš. I jemu však, a to ve všech diskutovaných předlohách, leccos chybělo. Konkrétně se dotkl absence jakékoli zmínky vlády a členů parlamentu o zásadách monitorinku kvality zdravotní péče a o etice zdravotnických povolání.

(boš), Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!